Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ökat fokus på undervisning i förskolan

Barn på förskola

Förskolan står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav. Christina Holmberg och Erika Frangini är förskollärare i Österåker och har under tre år deltagit i ett forskningsprogram för att utveckla undervisningen i förskolan.

Den första juli börjar en ny läroplan att gälla som förstärker förskolans pedagogiska uppdrag och förskollärarens roll som ansvarig för undervisningen. Under våren avslutades forskningsprogrammet ”Undervisning i förskolan”, där 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner, varav 82 från Österåker, arbetat gemensamt med de nya utmaningar som läroplanen ställer.

En så stor satsning på förskolan är unik eftersom utvecklingen av förskolan tidigare har fått stå tillbaka till förmån för andra skolformer. Det är också ovanligt med utvecklingssatsningar som involverar alla nivåer, från förskollärare till verksamhetschefer.

Anders Wedin är verksamhetschef i Österåkers kommun och har varit ordförande i forskningsprogrammets styrgrupp.
– Det har varit en spännande process och helt fantastiskt att se hur våra förskollärare har stärkts i sin professionella roll. Tillsammans har vi fördjupat våra kunskaper med allt vad det innebär för utvecklingen av våra förskolor, säger Anders.

Undervisning är ett begrepp som väcker starka känslor hos många pedagoger. Det menar Christina Holmberg och Erika Frangini som deltagit i forskningsprogrammet och skrivit den vetenskapliga artikeln ”Med rätt att undervisas”, som handlar om att målstyrd undervisning i förskolan kan gynna tidig läsinlärning.
– De flesta pedagoger anser att undervisning hör hemma i förskolan, samtidigt som det finns en önskan att kalla det för lärande, utforskande, upptäckande eller vägledande. Med begreppet undervisning får vi ett gemensamt ord på vad vi faktiskt utför varje dag och först då kan utbildningen på landets förskolor bli likvärdig, säger Christina.

Traditionellt bygger undervisning i förskolan på ett lustfyllt lärande och utforskande som utgår från barnens intressen och spontana lek. Erika och Christina menar dock att målstyrd undervisning kan vara både spontan och planerad, eftersom barns lärande sker hela tiden. Ett exempel på målstyrd undervisning är arbetet med mångfald.
– Vi föreställer oss att vi reser till olika länder och utforskar sevärdheter, språket, klimatet, kulturen med mera. Sedan kommer vi överens om hur vi tar oss ut i världen. Flera grupper har valt flygplan. Vad behöver man för att resa med flygplan? Pass. Barnen skapar egna pass, packar resväskor, checkar in och så vidare. Andra grupper har valt buss, tåg och till och med flyttfåglar, berättar Erika.
– På liknande sätt har vi arbetat med läsinlärning. Med ett målstyrt arbetssätt kan vi lägga grunden för barns livslånga lärande, säger Christina.

Texten är hämtad ur Magasin Österåker, nummer 2 2019länk till annan webbplats.

Redaktör:
Clara Dahlström

Publicerad:
torsdag 20 juni 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 20 juni 2019