Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avstamp för fortsatt utvecklingsarbete i förskolan

Gruppbild på glada människor

Projektgruppen för spridningsdagen för undervisning i förskolan, från vänster: Lena Lang Forseth, Kristina Axelsson, Christina Holmberg, Ida Bjurvald ,Sofia Johansson Dopazo, Anita Persson Lundqvist, Yvonne Andersson och Annica Fogelberg.

Vad innebär undervisning i förskolan egentligen? Den frågan diskuterades ingående under en spridningsdag på Runö kursgård där all personal inom Österåkers kommunala förskolor deltog. Bakgrunden är Österåkers deltagande i det treåriga forsknings- och undervisningsprogrammet Undervisning i förskolan, som avslutades i våras.

Den första juli 2019 började en reviderad läroplan att gälla som förstärker förskolans pedagogiska uppdrag och förskollärarens roll som ansvarig för undervisningen. Inför detta har 250 förskollärare och förskolechefer i tio kommuner, varav 52 från Österåker, arbetat gemensamt i ett forskningsprogram med de nya utmaningar som läroplanen ställer. En så stor satsning på förskolan är unik eftersom utvecklingen av förskolan tidigare har fått stå tillbaka till förmån för andra skolformer.

– Vi vill tydliggöra vad undervisning i förskolan kännetecknas av och undersöka om vi arbetar på rätt sätt, samt komma bort från en uppfattning som finns att förskolan inte bedriver undervisning. Det var viktigt för oss att göra en bred satsning så att vi når en gemensam tanke och en riktning framåt för våra förskolor. När vi växer som vuxna, ger vi också barnen samma möjlighet, säger Ann Bisenius, verksamhetschef för skola i Österåkers kommun.

Barnens lärande i fokus

Syftet med ”Undervisning i förskolan” är att öka förskolebarnens lärande genom att höja medvetenheten hos förskollärarna om undervisningens innehåll och former. I samarbete med Malmö universitet fick deltagarna testa olika upplägg på undervisningen i sina barngrupper. Erfarenheterna från forskningsprogrammet delade deltagarna från Österåker sedan med sig till alla 270 kollegor inom den kommunala förskolan under spridningsdagen på Runö. Här bjöds på en mängd smakprov på olika undervisningsmetoder med barnens lärande och utveckling i fokus, illustrerat genom bildspel, sång, dans och skådespel.

– Målet med denna dag var att inspirera, skapa lust, motivera att våga och vilja prova nya metoder i det som är vårt uppdrag. Tillsammans sitter vi på så enormt mycket kunskap, tankar och erfarenhet och med den ska vi öka kvaliteten i förskolan och verkligen göra skillnad för barnen, säger Lena Lang Forseth, rektor på Bikupans och Äppellundens förskolor och projektledare för spridningsdagen på Runö.

Det var en mycket nöjd projektgrupp som sammanfattade den intensiva dagen vid dess slut.

– Vi har fått så positiv respons från våra kollegor här idag. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla arbetet tillsammans, säger Sofia Johansson Dopazo från Förskolan Penseln.

Om Undervisning i förskolan

"Undervisning i förskolan" är ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs inom ramen för ett fristående forskningsinstitut som heter Ifous. Österåkers kommun deltog i programmet under år 2016-2019 med 52 deltagare från samtliga kommunala förskolor och var den största aktören i programmet. Övriga kommuner som deltog i programmet var Bjuv, Landskrona, Lidingö, Strängnäs, Svedala, Trelleborg, Uppsala, Vaxholm och Åstorp. 

Bilden nedan: 270 kollegor från Österåkers kommunala förskolor deltog under spridningsdagen för Undervisning i förskolan.

deltagare undif

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
torsdag 14 november 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 11 februari 2020