Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åtta nya meriterade förstelärare i Österåker

Fyra kvinnor och två män står bredvid varandra.

Från vänster: Ulrika Samuelsson (Komvux), Veronica Glöckner (Ljusterö skola), Margareta Persson Henkel (Österåkers gymnasium), Sofia Hörnstedt (Tråsättraskolan), Peter Johansson (Österåkers gymnasium) och Morgan Stenberg (Tråsättraskolan. Ej närvarande: Adam Jonsson och Erika Johansson, båda från Tråsättraskolan.

Österåkers kommun har fått åtta nya förstelärare som ska bidra till att utveckla undervisningen i de kommunala skolorna. Idag fick de sina meriteringsbevis under en ceremoni i Alceahuset.

Vad är en förstelärare?

Förstelärare är en del av Skolverkets satsning att göra läraryrket mer attraktivt samt säkra en god undervisning för elever. Förstelärarna har som uppgift att utveckla undervisningen i sina ämnen och stödja övriga lärare på skolan och kommunen i det arbetet.

Hur blir man förstelärare i Österåker?

Från och med förra året genomgår alla blivande förstelärare i Österåkers kommunala skolor en meriteringsprocess. I denna process granskas varje person av ett oberoende meriteringsråd. De åtta lärare som nu får sina meriteringsbevis har observerats i sin undervisning, analyserat sitt eget arbete och argumenterat för att de uppfyller kraven på en förstelärare.

Förstelärarna driver utvecklingsprojekt

Förstelärarna i Österåker driver arbeten och projekt inom olika områden, exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet, som båda är stora satsningar från Skolverket. En del förstelärare arbetar också med utveckling kring informations- och kommunikationsteknik inom skolan. Andra arbetsuppgifter kan vara att leda skolans utveckling framåt inom olika områden. Det handlar mycket om kollegialt lärande, att lära av varandra, visa på goda exempel, synliggöra och tillsammans utveckla undervisningen. Förstelärare handleder ofta nya kolleger och initierar pedagogiska samtal inom sitt arbetslag.

Redaktör:
Hanna Lampén

Publicerad:
torsdag 17 januari 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 17 januari 2019