Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Unga i centrum

Två ungdomar som studerar

Skoltrött och utan en plan för framtiden? Projektet Unga i centrum hjälper ungdomar som hoppat av gymnasiet eller saknar fullständiga betyg att hitta nya vägar framåt. Tillsammans går det mesta att lösa.

"Kontakten med KAA har gjort stor skillnad i mitt liv. Innan jag kom och kontakt med dem hade jag ingen motivation och jag hade ingen bild alls av vad jag ville göra längre fram eller hur jag skulle komma igång. Nu har jag fått tillbaka motivationen och ser mycket ljusare på framtiden."

Orden är en 18-årig flickas och de beskriver väl vad KAA, det kommunala aktivitetsansvaret, handlar om i praktiken. För ett par år sedan skärptes skollagen när det gäller vilken typ av stöd kommunerna ska kunna erbjuda de ungdomar som inte är inskrivna i en gymnasieskola. Syftet är att på olika sätt stötta ungdomar att hitta tillbaka till studier eller annan aktivitet.

Linn Sandegård är utvecklingsledare i Österåkers kommun och ansvarig för projektet Unga i Centrum.
– Skolklimatet är så pressat idag vilket gör att aktivitetsansvaret berör fler än många tror. Vi arbetar ständigt med 25-30 ungdomar samtidigt. Drygt 25 procent av alla som påbörjar en gymnasieutbildning slutför den inte.

Aktivitetsansvaret gäller från 16 års ålder till den dagen eleven fyller 20 år och alla som inte är inskrivna på gymnasiet omfattas av aktivitetsansvaret. Det är helt frivilligt att ta del av den hjälp som Unga i Centrum erbjuder och de som har valt att vara med är mycket positiva.

– Utgångspunkten är ungdomarnas egna önskemål och vi försöker alltid göra individuella anpassningar eftersom det ger bäst förutsättningar för att lyckas. Det är viktigt att ungdomarna vet om att de inte är ensamma om att känna sig vilsna. Loppet är inte kört bara för att man har hoppat av skolan eller inte har en komplett gymnasieexamen. Vi hjälper dem att komma vidare och hitta sin plats i tillvaron, säger Linn.

Mål för framtiden

Efter att ha tagit kontakt med ungdomarna via telefon eller brev erbjuds ett första möte där en förälder eller annan viktig person för den unge också gärna får delta.

– Vi berättar hur vi jobbar och sedan får de själva bestämma om de vill gå vidare, säger Linn. Arbetet är indelat i tre faser; kartläggning, framtidsplan och aktivitet.

Linn ger ett exempel på hur det kan se ut: Stina, 17 år, har på grund av depression haft hög frånvaro i skolan och valt att hoppa av gymnasiet. Tillsammans med sin ungdomscoach får hon under kartläggningsfasen en tydlig bild av hur hennes liv ser ut just nu vad gäller bland annat skola, mående, familj, vänner och fritid. Genom att prata om vad som gör Stina glad och motiverad mynnar samtalet ut i en framtidsplan där Stina tillsammans med ungdomscoachen sätter upp mål. Hon får också hjälp att kontakta en kurator.

Stina har ingen lust att plugga vidare för tillfället utan bestämmer sig istället för att söka en praktikplats, helst på ett bageri. Under praktiken får hon fortsatt stöd från KAA och när det är dags för avstämning vill Stina veta mer om hur hon kan nå målet att bli bagare. Hon träffar studie- och yrkesvägledaren och bestämmer sig för att söka in till Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri/konditori. Hon har insett att hon behöver extra stöd för att lyckas i skolan och samtalen med coachen peppar henne till att också våga be om det. Hon testar att börja om skolan, fortsätter att gå till kuratorn och mår allt bättre.

– Vissa ungdomar har varit borta länge från skolan medan andra har gått klart gymnasiet, men utan fullständig examen. Vårt uppdrag är att ha koll på alla och visa att studier kan se ut på olika sätt, säger Linn. De kan till exempel testa allmän kurs på folkhögskola, plugga på distans eller börja med att läsa ett ämne i taget på Komvux för att se hur det känns.

Stöttar hela vägen

Unga i Centrum startade i januari 2017 och ska pågå i tre år. Under första året tackade 58 ungdomar ja till en insats och av dem gick 35 stycken ut i främst studier eller annan aktivitet. Ibland tar det längre tid och flera har fått fortsatt stöd.

– Vi försöker följa dem tills vi ser att det fungerar och hjälper dem även med andra kontakter de behöver för att få ordning på sin tillvaro som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller psykiatrin, säger Linn.

Nästa år är sista året med projektstöd och då är tanken att ta in även friskvård som metod för att öka de ungas välmående.

– Att vara ute i friska luften och röra på sig ökar både det psykiska och fysiska välmåendet så det ska bli spännande att se vad det ger, säger Linn. Målet är att Unga i Centrum ska bli en permanent verksamhet eftersom vi ser hur mycket det hjälper ungdomarna.

Snabbare hjälp

Utvecklingsprojektet Unga i Centrum finansieras med projektstöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Syftet med projektet är att utöka och utveckla kommunens arbete med aktivitetsansvaret för att kunna nå och erbjuda snabbare hjälp och större utbud av insatser till de unga som omfattas av ansvaret.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
fredag 9 november 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 14 november 2018