Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers pedagoger prisas

Elva personer står på en scen. En av dem, en man, har ett headset med mikrofon och ser ut att läsa högt från ett papper som han håller i.

Skolnämndens ordförande Kenneth Netterström delade ut pedagogpriset.

I år delas Österåkers pedagogpris ut för första gången. Priset går till sex pristagare som alla har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Österåkers kommun har under 2018 instiftat ett pedagogpris. Syftet är att synliggöra det viktiga pedagogiska uppdraget och uppmuntra till utveckling som bidrar till att nå kommunens mål för skola och förskola. Priset ska gå till förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla sin pedagogiska verksamhet. Alla fritidshem, förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt komvux omfattas.

– Vi vill lyfta fram de duktiga och drivna pedagoger som gör ett fantastiskt arbete ute i våra förskolor och skolor! Deras arbete är en otroligt viktig del i vår strävan att bli länets bästa skolkommun, säger Kenneth Netterström (M), ordförande för Skolnämnden i Österåkers kommun.

Personal inom förskola, fritidshem och skola har nominerats till årets pedagogpris. En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter och skolförvaltningen har gått igenom nomineringarna och föreslagit lämpliga kandidater. Beslutet om pristagarna har sedan tagits av en jury med Skolnämndens ordförande och vice ordförande, skoldirektör samt budget- och kvalitetschef.

Årets pristagare:

  • Ida Bjurvald, Sjöhästens förskola, som arbetar aktivt för att skapa en utvecklande miljö där barnen står i centrum. Tillsammans med övriga pedagoger arbetar hon för att verksamheten ska utmana barnen till lärande och ansvarstagande. Ida har förmågan att utveckla lärmiljöer som stimulerar och utmanar barns kreativitet. Hon ser till att förändring och utveckling av verksamheten ständigt pågår.
  • Monika Nyström, Tärnans förskola, vars tydliga ledarskap har format en trygghet i barngruppen, tillit i föräldragruppen och ny inspiration i personalgruppen.
  • Arbetslaget som under hösten 2017 startat den nya förskoleklassen på Röllingbyskolan. Det har krävt stort engagemang och flexibilitet för att skapa en trygg och lärande miljö för barnen. Flera av barnen kommer från andra länder och har därför ett stort behov av språkträning. Trots att barn har kommit och gått under läsåret så har pedagogerna lotsat in barnen i verksamheten på ett tydligt, mjukt och inkännande sätt. I deras barngrupp finns viljan att lära, samhörighet, respekt och förståelse för varandras olikheter. Arbetslaget har skapat trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.

  • Emelie Bolter, Fredsborgsskolan, som arbetar med ämnesövergripande uppgifter och formativ bedömning. I det arbetet har hon stöttat kolleger vid sambedömning och i planering av uppgifter och arbetsområden. Metoderna möjliggör att eleverna får förståelse för sin egen lärprocess och att bedömningar ges med tillförlitlighet.

  • Cecilia Kassman som tillsammans med en kollega driver skolutveckling och kollegialt lärande på Bergsättraskolan. Arbetet leds med hög ambitionsnivå och stort engagemang. Cecilia har i sin undervisning provat flera nya metoder och resultaten har inte låtit vänta på sig; elever lär av varandra, är aktiva och delaktiga samt har ett ökat engagemang för skoluppgifterna.

  • Nina Sjöstrand som motiverar sina medarbetare på Österskärsskolans fritidshem att koppla arbetet till läroplanen och andra styrdokument. Nina har en outtröttlig energi, visar alltid en stor glädje inför sitt arbete och är mycket omtyckt bland såväl medarbetare som elever och vårdnadshavare.

Pristagarna delar på prissumman 30 000 kronor, som ska användas för kompetensutveckling inom yrkesområdet. Utdelningen av priset skedde den 15 augusti i samband med den kick-off som årligen anordnas för Österåkers alla pedagoger.

Länets bästa skola

Österåker arbetar målmedvetet för att bli länets bästa skolkommun, genom att följa upp och förbättra kvaliteten i skolan och förskolan. Bland annat genomförs kundundersökningar och uppföljning av till exempel betygsresultat och personalens utbildning. Genom Pedagogcentrum får rektorer och pedagoger stöd och kompetensutveckling, och elever får utveckling genom digitalisering och satsningar inom matematik, programmering, läsande och skrivande. Särskilda satsningar görs också på såväl elever med särskilda behov som elever med särskild begåvning.

Redaktör:
Hanna Lampén

Publicerad:
torsdag 23 augusti 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 23 augusti 2018