Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun inrättar ett pedagogpris

En kvinnlig lärare står framför en whiteboard-tavla.

Österåkers kommun kommer att dela ut ett nytt pris för pedagogiskt arbete. Pedagogpriset ska gå till en eller flera förskollärare, fritidspedagoger eller lärare som har bidragit till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Alla fritidshem, förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt komvux omfattas.

– Vi vill lyfta fram de duktiga och drivna pedagoger som gör ett fantastiskt arbete ute i våra förskolor och skolor! säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden i Österåkers kommun.

Pedagogpriset syftar till att synliggöra det viktiga pedagogiska uppdraget och uppmuntra till utveckling som bidrar till att nå kommunens mål för skola och förskola. Det kan till exempel handla om att en lärare/fritidspedagog har utvecklat arbetssätt och metoder som stödjer barns och elevers lärande, anpassat verksamheten till individers olika behov eller skapat trygghet och arbetsro.

Personal inom förskola, fritidshem och skola kan nominera till pedagogpriset, senast den 4 maj. En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter och skolförvaltningen kommer att gå igenom nomineringarna och föreslå lämpliga kandidater. En jury fattar därefter beslutet. Juryn består av skolnämndens ordförande och vice ordförande, skoldirektör samt budget- och kvalitetschef.

Prissumman, som är 30 000 kr och kan delas mellan flera pristagare, ska användas för kompetensutveckling inom yrkesområdet. Information om vem som har vunnit kommer att publiceras på kommunens webbplats i början av juni.

Redaktör:
Clara Dahlström

Publicerad:
fredag 6 april 2018
Senast uppdaterad:
fredag 6 april 2018