Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lära för livet

Dags för sagostund. Annica läser högt för barnen och passar samtidigt på att ställa frågor kring det som händer i berättelsen. Hon använder sig gärna av sin nyvunna kunskap i arbetet med barnen. Foto: Patrik Lundin.

Barnskötaren Annica Nicklasson tvekade inte en sekund när hon fick chansen att vidareutbilda sig till förskollärare tack vare kommunens nya satsning.

– Det är fantastiskt roligt och ger så mycket inspiration, säger hon.

Annica Nicklasson har jobbat som barnskötare på Rydbo Friskola i 2,5 år. När Österåkers kommun, i samarbete med Uppsala universitet, i höstas drog igång sin satsning på att utbilda 40 barnskötare anställda i kommunens förskolor till behöriga förskollärare var hon en av de utvalda.

– Hur många platser varje skola får beror på antalet barn. Vi fick en plats och den blev jag tilldelad vilket känns jättekul. Det här är något jag har tänkt att göra länge så det kom som en fantastisk möjlighet att kunna utbilda mig samtidigt som jag jobbar.

Men det kräver en hel del disciplin att både arbeta och plugga på heltid. Större delen av utbildningen sker på distans, men en eller två gånger per månad kommer lärare från Uppsala universitet till Österåkers kommuns lärarträffpunkt Pedagogcentrum i Åkersberga för att hålla föreläsningar, seminarium och examinationer.

– Mellan träffarna jobbar vi på egen hand hemma. Vi har skapat en Facebookgrupp och kommunicerar via datorn vid grupparbeten. Dessutom har Pedagogcentrum öppet varje onsdag så att de som vill kan sitta där och plugga, säger Annica.

Österåkers kommun står för all kurslitteratur och betalar även för vikarier på förskolan de dagar deltagarna måste vara borta för studier.

– I ersättning ger vi vår tid. Det här är något som gynnar både förskolan och mig eftersom jag får så mycket inspiration. Jag har också fantastiskt förstående chefer som alltid finns där att bolla med och stötta när det behövs.

Sätter ord på kunskapen

Utbildningen tar mellan 2 och 2,5 år beroende på tidigare erfarenhet. Eftersom tidigare utbildningar kan tillgodoräknas eller tentas av blir studietiden kortare än normalt. Deltagarna behöver heller inte göra praktik eftersom de redan jobbar på förskola.

– Med den här satsningen ska personal som redan idag jobbar i förskolorna ges en chans att vidareutvecklas, samtidigt som vi ökar andelen behöriga förskollärare i Österåker, säger Martin Andersson, utvecklingsledare på Pedagogcentrum.

Annica lägger minst 20 timmar i veckan på studier, men känner aldrig att det är jobbigt.

– Glädjen väger högre. Jag har gjort om ett sovrum till yogarum hemma och när jag behöver återhämtning går jag dit för att yoga eller meditera en stund. Jag är perfektionist så jag har försökt lära mig att lägga det på en nivå så att jag ska mäkta med de här åren.

Just nu läser hon kursen ”Estetik i förskolan” där man går igenom bild, dans, drama, musik och digitalisering. Uppgifterna är både praktiska och teoretiska och Annica menar att just det här sättet att studera gör att man tillgodogör sig så mycket mer.

– Jag känner igen mig i mycket av det vi läser, men plötsligt kan jag sätta ord på handlingarna och inse att vi till exempel jobbar transdisciplinärt utan att jag har vetat det. Det är jättespännande!

Ger kött på benen

En fördel med att vara behörig förskollärare menar Annica är att man vet vad man jobbar med och hur man ska göra för att det ska bli så bra så möjligt.

– Det går förstås att vara en jättebra pedagog även utan utbildning, men det ger mer kött på benen när man kan sammanfoga teori och praktik till en helhet. Trots all min erfarenhet har jag lärt mig så mycket. Det är otroligt inspirerande och ger verkligen en nytändning.

Hon ger ett exempel: Efter att ha läst bild bestämde sig Annica för att prova momentmetoden som går ut på att ge barnen rätt förutsättningar för att skapa på egen hand.

– Jag satte ihop en grupp med fyra barn som inte brukar leka så mycket och hällde ut två blå nyanser av färg på ett stort papper och sa till dem att måla utan att prata med varandra. De fick lösa hur själva och kom verkligen igång efter ett tag. När papperet var helt blått frågade jag vad de såg i bilden och svaret blev hav och himmel. Nästa steg blev vad de mer kunde göra och nu fick de prata med varandra. Tavlan fylldes av hajar som åt människor, stjärnor, en sol med mera. Sista frågan var om något saknades och denna gång fick de använda sig av olika material för att göra sjöstjärnor och annat. Resultatet blev helt fantastiskt. Jag var ledare, men varje moment ledde till något nytt och det var barnen själva som skapade konstverket. Sista momentet blev att de fick berätta sina historier för kamraterna på samlingen.

Alla förskolor har en läroplan och ett uppdrag att följa så att varje barn ska få vad det behöver. Annica menar att om man som behörig förskollärare har satt sig in i detta kan man leda barnen på ett annat sätt.

– Det ger en helt annan förståelse. Men främst handlar det om känsla, att respektera barnen och vara en god vuxen förebild.

Ingela Gardner är rektor på Rydbo Friskola och väldigt glad över att Annica har tagit chansen att vidareutbilda sig.

– Det betyder mycket. Ofta kan medarbetarna redan mycket även om de inte är medvetna om det. Utbildningen ger en tydlig grund och ram för kunskaperna. Dessutom lyfter det kvalitén genom att ge ett nytt perspektiv och möjlighet att vidareutveckla verksamheten. Jag är väldigt tacksam över att även friskolorna får delta i kommunens satsning.

Utbildning behörig förskollärare

I samarbete med Uppsala universitet, utbildar Österåkers kommun 40 anställda i kommunens förskolor till behöriga förskollärare. Målgruppen är förskolepersonal i Österåker som idag har barnskötarutbildning eller motsvarande. Utbildningen inleddes i slutet av september 2017 och ges av Uppsala universitet, som genomför alla examinationer. Österåkers kommun samordnar utbildningen genom träffpunkten Pedagogcentrum som arbetar med stöd och utveckling inom förskola och skola i Österåker. Kursdeltagarnas tidigare utbildningar kan tillgodoräknas eller tentas av, vilket gör att studietiden blir kortare än för en reguljär förskollärarutbildning. Under 2018 utreds utbildningen och en ny utbildningsomgång föreslås.

Text: Karin Wandrell, foto: Patrik Lundin. Från Magasin Österåker nummer 1, 2018.

Redaktör:
Clara Dahlström

Publicerad:
tisdag 27 mars 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 27 mars 2018