Kommunal båtbottentvätt till Tuna hamn

Bilden visar en exempelbild på en båtbottentvätt

Exempelbild på båtbottentvätt

Inför båtsäsongen 2024 kommer en kommunal båtbottentvätt att placeras i Tuna hamn.

Österåkers kommun har tecknat ett entreprenadkontrakt för en båtbottentvätt, som vi beräknar kommer att finnas på plats i Tuna hamn inför båtsäsongen 2024. Tidigare har vi kommunicerat att båtbottentvätten skulle vara klar under 2023, men tekniska förutsättningar gör att projektet försenas.

Bottentvätt är det bästa sättet att ta bort beväxningen på båtskrov. Att minimera påväxt på båtbotten är viktigt för att bevara båtens köregenskaper och för att hålla nere bränsleförbrukningen.

Därför ska du tvätta båtens botten

  • En låg kostnad och lite arbete för skötsel och rengöring av din båtbotten
  • Bibehåll båtens fartegenskaper och bränsleförbrukning genom hela båtsäsongen
  • Minska belastningen av gifter och övergödning i havet
  • Spara in på färgkostnader
Publicerad:
Senast uppdaterad: