Fiskvandringsleden vid Slussholmen fungerar

Man som vittjar en ryssja vid Slussholmen

Fiskvandringsleden vid Slussholmen är nyligen invigd och fiskarna är helt med på noterna och har redan börjat använda den. Gäddor, abborrar och mört har passerat uppströms under den senaste månaden.

Fiskvandringsleden har anlagts av Österåkers kommun för att möjliggöra passage för fiskar förbi Slussholmen. Österåkers Sportfiskeklubb hjälper kommunen med kontroll av funktionen genom placering av en ryssja i anslutning till vandringsledens utlopp. När provfisket började var vattenflödet högt och fångsten liten men i och med varmare väder och lägre vattenflöden har fångsterna ökat markant och det är tydligt att fisken direkt har förstått att möjligheten till vandring finns och att de utnyttjar vandringsleden. I startskedet har bara kontroll skett på ovansidan av trappan men inom kort kommer även provfiske på nedsidan av leden att göras för att se om vandring sker åt båda håll i trappan och om vi då fångar andra arter.

Publicerad:
Senast uppdaterad: