Tyck till om det tematiska tillägget för kust och skärgård!

Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun. Det tematiska tillägget syftar till att fördjupa kommunens översiktsplan i de frågor som berör fastlandets kust och skärgård.

Det tematiska tillägget med fokus på Österåkers kust och skärgård är ett tillägg till den översiktsplan för Österåker som antogs 2018. Granskning av förslaget till det tematiska tillägget till översiktsplanen pågår mellan den 17 januari och 17 mars 2022.

Välkommen att delta genom att lämna synpunkter på förslaget.

Publicerad:
Senast uppdaterad: