Risk för algblomning

Badplats med personer som badar

Solen, värmen och det lugna vädret gör att alger nu kan börja blomma i sjö och hav. Om du ser att vattnet är grumligt, om det är en gulgrön soppa eller en blågrön trådig massa så bör du vara försiktig.

Algblomningar har olika färg och utseende beroende på mängd och art. Blågrönalgblomningar i vår del av landet ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Giftigheten varierar mellan olika arter, men kan också variera inom en och samma art.

Det kan gå bra att bada i vatten med algblomning, men du bör vara försiktig.
Se till att inte svälja något vatten och duscha gärna efter badet. Det finns alltid risk att drabbas av exempelvis hudirritationer eller andra problem.

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, men avvakta och var uppmärksam på symptom. För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Alggifterna förstörs inte av kokning, så tänk på att inte koka till exempel potatis i vatten med algblomning. Vissa alggifter kan ansamlas i musslor som livnär sig på plankton, detta är främst ett problem på västkusten.

Mer information

Läs mer om algblomning på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:
Senast uppdaterad: