Nu tas nya flygfoton av Österåker för uppdaterade kartor

Årets flygfotografering över Österåkers kommun har startat. Uppgiften är att ta flygbilder som ska ligga till grund för kommunens olika kartor.

Flygfotografering sker över hela kommunen på våren med leverans av bilder senare under samma år. Av flygbilderna skapas så kallade ortofoton. Ortofoton är geometriskt korrigerade flygbilder, som kan sättas ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken.

– På kart- och mätenheten använder vi bilderna i vårt dagliga arbete med att hålla kommunens primärkarta uppdaterad. Bilderna används även flitigt vid samhällsplanering, projektering, som bakgrund till annan information och i GIS-system, säger Katarina Nilsson, chef för kart- och mätenheten i Österåkers kommun.

Flygsignaler vägleder

Inför varje flygfotografering målas vita kvadrater med svart kant direkt på asfalten alternativt målade stenplattor på utvalda platser i hela kommunen, så kallade flygsignaler. Flygsignalerna är inmätta i plan och höjd och används som stöd i framställningen av ortofoton.

– Vi är tacksamma om dessa inte övertäcks eller rubbas under tiden som vi flyger, säger Katarina Nilsson.

Så ser flygsignalerna ut:

Målad platta för flygfotografering

Målad platta för flygfotografering.

Flygsignal utplacerad.

Flygsignal som är utplacerad intill en grusväg.

Publicerad:
Senast uppdaterad: