Kråkbergsparken - en ny aktivitetspark

Karta med en stjärna som visar platsen där Kråkberget ligger

Stjärnan på kartan visar platsen där Kråkberget ligger

I norra Åkersberga bygger kommunen en ny aktivitetspark. Parken växer fram på den grusplan som idag ligger intill Norrgårdshöjdens äldreboende och bostadshusen mellan Norrgårdsvägen och Bergavägen.

Om Kråkberget

Platsen som ligger bredvid det nybyggda äldreboendet och bostadshusen är idag en grusad yta med intilliggande buskage och mindre gräsytor. I anslutning till platsen ligger Kråkberget – ett uppskattat naturområde som med sin kuperade terräng och varierande vegetation erbjuder värdefulla naturupplevelser till dess besökare. I naturområdet finns också en utsiktsplats med vyer över Åkersberga samt i dess södra del ett område med fornlämningar.

Trots Kråkbergets många styrkor och fina naturupplevelser upplevs platsen stundtals som otrygg och dåligt upplyst. Naturområdet är till stor del svårtillgängligt och för den som har svårt att gå kan Kråkberget vara otillgängligt.

Kartbild som visar vart Kråkbergsparken byggs. , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ett utvecklat naturrum

I och med utvecklandet av Kråkbergsparken kommer naturområdet göras mer tillgängligt för besökare. En promenadstig kommer leda upp i skogsområdet till en träavsats där det kan njutas av fina utblickar över den nya parken. Sly och buskage kommer att gallras för att öka trygghetskänslan. För att locka fler personer att njuta av den fina utsiktsplatsen i Kråkberget kommer även en trappa konstrueras som tar besökaren upp till naturområdets högsta höjd. För parkens yngsta besökare kommer Kråkberget även att rymma ett antal “skatter” - mindre platser med lekvärden att upptäcka.

Här kommer generösa planteringsytor och mötesplatser blandas med ett stort antal lekupplevelser som även letar sig in i det intilliggande naturområdet som gett parken dess kommande, Kråkbergsparken.

Kråkbergsparkens centrala delar

Det kommer finnas generösa upphöjda planteringsytor som erbjuder blomning över hela säsongen. Exempel på föreslagen växtlighet är olika arter av magnolia och det tidigt blommande Tokyokörsbärsträdet. Längs med planteringsytorna görs ett flertal olika mötesplatser i sol och skugga. Ett antal av borden ges en spelyta – som exempelvis schack eller fia med knuff. Detta för att skapa en möjlighet till socialt samspel i parken.

Intill dessa mötesplatser skapas även en yta där ett konstverk kommer att placeras.

Det skapas också flera olika rum för lek och aktivitet som drar liv och rörelse till parken. Ytor för småbarnslek, studsmattor, sand- och vattenlek samt en stor hexagon-gunga – en gungställning där sex barn kan gunga tillsammans.

I Kråkbergets skogskant

Genom att ändra den befintliga gång- och cykelbanans sträckning skapas ett utrymme vid Kråkbergets skogskant. Här förses parken med en större hinderbana, ett trästocksutegym och en grillplats.

Ett bit upp i Kråkberget integreras även lekutrustning i naturmarken, i forma av linbana, extra bred rutschkana samt ett lektorn där man kan komma lite extra högt upp i leken.

En trygg och attraktiv aktivitetspark

I arbetet med att ta fram Kråkbergsparken är fokus att skapa en trygg och attraktiv park som kommer att locka till vistelse och gemenskap i många år framöver.

Illustrationsplan över Kråbergsparken. , 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanställning av medborgardialog. , 724.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektansvariga

Arbetet med att skapa Kråkbergsparken görs av Österåkers kommun. Gestaltning och projektering av parken genomförs av Pontarius AB Österåkers kommun genom Gisela Holmgren och Michael Hallbert Ljusdesign AB.

Kråkbergsparken är planerad att öppnas för allmänheten under vintern 2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: