Kommunal båtbottentvätt till Tuna hamn

Bilden visar en exempelbild på en båtbottentvätt

Exempelbild på båtbottentvätt

Inför båtsäsongen 2023 kommer en kommunal båtbottentvätt att placeras i Tuna hamn. Det är i linje med kommunens vision om möjligheternas skärgårdskommun och en hållbar framtid.

Österåkers kommun har tecknat ett entreprenadkontrakt för en båtbottentvätt, som kommer att levereras under hösten 2022. Planen är att den ska placeras i Tuna hamn och vara redo för bruk av allmänheten inför båtsäsongen 2023.

Bottentvätt är det bästa sättet att ta bort beväxningen på båtskrov. Att minimera påväxt på båtbotten är viktigt för att bevara båtens köregenskaper och för att hålla nere bränsleförbrukningen.

– Att kunna erbjuda båtägare i Österåker en båtbottentvätt är det mest effektiva både vad det gäller kostnad och tid, men också till fördel för miljön, säger Mathias Lindow, kommunalråd (L) och ordförande i tekniska nämnden.

"Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun". Så lyder Österåkers kommuns vision för år 2040 som Kommunfullmäktige har beslutat.

– Österåker är en skärgårds kommun som verkar för att underlätta för båtägare. Samtidigt har kommunen som mål att minska miljöpåverkan från båtlivet. En båtbottentvätt är en del i vårt strategiska miljöarbete för ett Österåker med rent vatten, säger Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M).

Därför ska du tvätta båtbotten

  • En låg kostnad och lite arbete för skötsel och rengöring av din båtbotten
  • Bibehåll båtens fartegenskaper och bränsleförbrukning genom hela båtsäsongen
  • Minska belastningen av gifter och övergödning i havet
  • Spara in på färgkostnader

Mer information

Viss förberedelse återstår inför att den nya båtbottentvätten ska vara redo för bruk. Mer information kommer inför båtsäsongen 2023.

Publicerad:
Senast uppdaterad: