Inspektion av enskilda avlopp

Under våren och framåt inspekterar Österåkers kommun enskilda avlopp.

Vilka berörs?

I år kommer inspektionerna till största del att bedrivas i några områden på Ljusterö och på Ingmarsö. De berörda fastigheterna har fått brev om tillsynen. Inspektionerna utförs av miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Österåkers kommun.

Syftet med inspektionerna

Syftet är att minska risken för att enskilda brunnar förorenas, minska risken för smittspridning och minska övergödningen i sjöar och hav. Fokus ligger därför på fastigheter med vattentoalett samt på dem som är permanentbebodda.

Fritidsbebodda fastigheter med torr toalett eller med sluten tank kommer inte att ingå i tillsynen.

Här hittar du mer information om avlopp.

Publicerad:
Senast uppdaterad: