Vildsvin utanför tätorten

En flock vildsvin

Just nu får vi många frågor om vildsvin och särskilt om de djur som rör sig i tätorten och på Ljusterö. Kommunen arbetar förebyggande och har möjlighet att bedriva jakt på kommunens egen mark, det vill säga framför allt i centrala Åkersberga. Så här fungerar det på platser som ägs av andra markägare.

Det var först år 2000 som de första vildsvinen i modern tid observerades i Österåkers sydvästliga utkanter. Ett år senare sågs de kring Brännbacken norr om Åkersberga och 2011 observerades de första vildsvinen på Ljusterö. Idag är vildsvinen, eller åtminstone spåren av dem, en vanlig syn i princip i hela kommunen.

– Vi har väldigt många vildsvin på Ljusterö idag. Förra året sköt vi ungefär 170 vildsvin på ön och jag tror att det blir fler i år. Jag får ungefär tio samtal om dagen från boende på Ljusterö och de kringliggande öarna och jag har många möten med samfälligheter och föreningar för att förklara hur vi arbetar, säger Lennart Öberg, som är en av de viltvårdare som arbetar på uppdrag av kommunen med att hantera viltfrågor.

Den som har jakträtten råder över jakten

Österåkers kommun har ett begränsat inflytande över hur jakt ska bedrivas på mark som kommunen inte äger, vilket är fallet med exempelvis Ljusterö. Det beror på att det enbart är den som innehar jakträtten på en viss mark som har rätt att jaga där. Jakträttsinnehavaren, ofta markägaren, avgör till exempel om och i så fall hur jakt på vildsvin ska ske på sin mark.

Kommunens viltvårdare kan hjälpa till att svara på frågor från allmänheten. I vissa fall kan de också efter överenskommelse hjälpa till med insatser mot exempelvis vildsvin eller grävling på mark som ägs av någon annan än kommunen. För sådana insatser på annans mark tas en avgift ut. Skabbräv bekostar dock kommunen.

Gå ihop med grannar när du behöver hjälp

Lennart Öberg vill i samband med det passa på att skicka med ett råd till dig som behöver hjälp med just vildsvin

– Tänk större än din egen tomt. Vildsvin rör sig över stora områden, så gå ihop i samfälligheten, föreningen eller med flera markägare innan du kontaktar oss viltvårdare. Annars flyttar bara problemet, säger Lennart Öberg.

Liksom flera av viltvårdarna som arbetar på uppdrag av kommunen jobbar Lennart Öberg även på uppdrag åt Polisen med eftersök i samband med trafikolyckor.

– Jag är ute och jobbar i princip varje kväll, konstaterar han.

Arbetet mot vildsvin i tätorten

Österåkers kommuns bedriver viltförvaltning på den mark som kommunen äger, det vill säga framförallt i och nära tätorten Åkersberga. Kommunen har viltvårdare som arbetar på uppdrag av kommunen med att hantera viltfrågor på kommunens mark och samarbetar även med Österåker och Vaxholms jaktvårdskrets. Målet är att viltet förvaltas på ett bra sätt med tanke på viltolyckor, säkerhet och påverkan på bebyggelse och anläggningar. En målsättning är också att begränsa vildsvinens närvaro i tätorten. Det görs på olika sätt, exempelvis genom att störa vildsvinen, röja bort växtlighet där vildsvinen trivs, men också genom jakt när så är möjligt.

Publicerad:
Senast uppdaterad: