Avgifter och regler, abonnemang

Roslagsvatten hanterar all hämtning av hushållsavfall i Österåker. Har du frågor om sopor, avgifter och abonnemang är det dit du ska höra av dig.

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Under perioden 15 oktober–12 november 2021 finns ett förslag till nya avfallsföreskrifter för Österåkers kommun på olika sätt tillgängligt för att du som invånare ska kunna komma med synpunkter.

Ta del av förslaget och tyck till här.

I din avgift till Roslagsvatten ingår både hämtning av soppåsarna och möjlighet att lämna sopor på soptippen. Det är kommunfullmäktige som bestämmer vad du ska betala för din sophämtning. Hur mycket du själv sorterar, komposterar eller slänger i soptunnan påverkar din avgift för sophämtning.

Uppehåll i hämtning

Behöver du göra uppehåll i sophämtning då fastigheten är obebodd fyller du i nedan blankett.

Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall på obebodd fastighet , 551.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sophämtning i skärgården

För dig som bor i skärgården finns flera abonnemang att välja bland beroende på hur ofta du vistas på din fastighet och om du väljer att kompostera.

Abonnemang

Som abonnent kan du välja mellan olika abonnemang. Din avgift består av en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen påverkas av hur ofta du ställer fram ditt kärl för tömning. Den fasta delen är en grundavgift som alla hushåll betalar. Ditt kärl har en egen kod som sopbilen läser av i samband med tömning.

Matavfall – olika sätt att slänga matresterna

Om du vill göra en insats för miljön och inte har egen kompost kan du slänga matrester i särskilda papperspåsar som du sedan lägger i ett separat brunt sopkärl. Kontakta Roslagsvattens kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du vill börja sortera ditt matavfall.

Publicerad:
Senast uppdaterad: