Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dagvattenstrategi

Under våren 2019 antogs Österåkers kommuns nya dagvattenstrategi, strategin är en del av kommunens nya VA-plan. Dokumentet ska visa hur dagvattenfrågorna ska hanteras strategisk, gällande ansvar och åtgärder.

Österåkers kommun har tillsammans med Roslagsvatten/Österåkersvatten upprättat en kommunövergripande VA-plan och däribland en ny dagvattenstrategi. Syftet med dagvattenstrategin är att skapa förutsättningar för en hållbar hantering av dagvatten i samhällsplaneringen, vid drift och underhåll av anläggningar. Syftet är även att förbättra vattenkvaliteten i kommunens vattenområden och minimera riskerna med ett förändrat klimat.

Dagvattenstrategin

Handlingarna finns att ta del av här:

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Krister Sernbo
Senast uppdaterad:
fredag 24 maj 2019