Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

VA-plan

Under våren 2019 antogs Österåkers kommun VA-plan tillsammans med en dagvattenstrategi. Dokumenten visar hur vi strategiskt arbetar med VA-frågor samt med dagvatten.

Österåkers kommun har tillsammans med Roslagsvatten/Österåkersvatten upprättat en kommunövergripande VA-plan. Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar VA-försörjning för hela kommunen som bidrar till kommunens bebyggelseutveckling. Kommunen har ett ansvar för utbyggnaden av VA och det krävs långsiktig planering för att det ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. VA-planen omfattar bland annat en gemensam utbyggnadsplan för den allmänna VA-anläggningen och en strategi för hanteringen av enskilda anläggningar.

Projektet består av tre delar samt en tabell och kartbilaga:

  • VA-policyPDF. En policy om kommunens VA-försörjning, togs upp för politiskt beslut 2016.
  • VA-planPDF. En plan för VA-försörjningen i kommunen med bland annat tidplan för utbyggnad.
  • VA-översiktPDF. Utgör ett underlag till VA-planen.
  • Tabellbilaga.PDF Redogör för bebyggelsetyper med 20 hus eller fler som ligger utanför befintligt verksamhetsområde för VA
  • Kartbilaga.PDF Visar VA-utredningens periodiseringar

Tillsammans med VA-planen togs en ny dagvattenstrategi fram, läs mer om den här.

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Maria Lindström
Senast uppdaterad:
torsdag 27 juni 2019