Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dagvatten

Dagvatten kommer från regn och smältvatten och uppstår när marken inte har möjlighet att ta upp vattnet utan istället leds det via diken till en närliggande sjö eller havet. Risken med dagvatten är att det kan orsaka översvämningar om det regnar mycket. Det innehåller ofta även föroreningar som i slutändan hamnar i en sjö eller havet.

Dagvattenhantering från tomt

I Åkersberga tätort finns ett kommunalt dagvattensystem som sköts av Roslagsvatten AB. Men även om du bor i tätorten har du ett visst ansvar för att ta hand om det dagvatten som uppstår på din tomt. Vid frågor kring bortledning och anslutning av dagvatten kan du kontakta Roslagsvatten AB. Bor du utanför tätorten är du själv ansvarig för att ta hand om det dagvatten som uppstår på din tomt. Vattnet från de gemensamma vägarna tar ofta vägföreningen hand om men de ansvarar inte för det vatten som uppstår på din tomt.

Roslagsvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förorening av dagvatten

Dagvatten innehåller ofta föroreningar som fångas upp när det rinner över exempelvis en parkeringsplats. Det handlar ofta om näringsämnen som kväve och fosfor men kan också vara kemikalier eller metallpartiklar. Det är viktigt att undvika att använda kemikalier på ett sånt sätt att det hamnar i dagvattensystemet. Om du exempelvis tvättar bilen på en hårdgjord yta som en parkeringsplats eller uppfart hamnar alla tvättkemikalier i dagvattnet och de är ofta giftiga för vattenlevande djur och växter. För miljöns skull är det alltid bäst att bilen tvättas i en biltvätt eftersom vattnet då renas innan det leds ut till ett dagvattensystem.

Olycka, tillbud

Om du råkar ut för eller bevittnar en olycka där det sker ett stort utsläpp av petroleumprodukt eller kemikalier är det viktigt att du kontaktar räddningstjänsten​. De ser till att utsläppet åtgärdas fortast möjligt. Detta är extra viktigt om utsläppet riskerar att hamna i dagvattnet eftersom gifterna då kan spridas fort till känsliga områden. Om du orsakar ett mindre utsläpp är du själv ansvarig för att ta hand om det. Du bör samla ihop avfallet och ta det till Brännbackens återvinningscentral.

 

Redaktör:
Erik Braide

Sakkunnig:
Karin Palmqvist Larsson
Senast uppdaterad:
måndag 4 maj 2020