Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafikregler och säkerhet

Det finns två typer av trafikregler, allmänna trafikregler och lokala trafikföreskrifter. De allmänna reglerna beslutas av regeringen och gäller överallt. Kommunen ansvarar för de lokala trafikföreskrifterna tillsammans med Länsstyrelsen. Infrastruktur och anläggningsavdelningen ansvarar för trafiksäkerhetsfrågorna i kommunen, men vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö genom att följa regler och visa hänsyn.

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Den är fastställd genom ett riksdagsbeslut. Olyckor kan inte alltid förhindras och ibland gör vi misstag. Vägar, gator och fordon måste utformas så att misstagen inte leder till olyckor med personskador eller dödsfall. Trafiksäkerhet är en viktigt för alla. Alla trafikanter måste ta sitt ansvar. Gående, cyklister eller fordonsförare ska följa regler och visa hänsyn.

Lokala trafikföreskrifter

Tycker du att något är fel i de lokala trafikföreskrifterna, till exempel en hastighetsbegränsning? Då kan du lämna in en ansökan till Österåkers kommun om ändring inom de tätbebyggda områdena. Din ansökan ska innehålla vilken sträcka förslaget gäller, helst markerat på en karta, och en motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas.

Utanför tätbebyggt område beslutar Länsstyrelsen
Ansökan skickas då till:
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM​
stockholm@lansstyrelsen.se

Lokala trafikföreskrifter för Österåker finns i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klipp häcken – Trafikfarlig växtlighet som skymmer sikten

Plank, mur och växtlighet får inte påverka trafiksäkerheten. Sikten ska vara fri och höjden högst 0,8 meter över körbana. Detta gäller även vid utfarter.

Växtlighet får inte hänga ut över väg eller gångbana på för låg höjd. För att trafikanter och renhållningsfordon ska kunna komma fram så krävs fri höjd:

  • över gångbana: minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter

Tänk på att snö tynger ned grenar så kapar gärna på lite högre höjd!

Läs mer om Ditt ansvar som fastighetsägare för trafiksäkerheten

Blomlådor

Vi arbetar på olika sätt med trafiksäkerhet för alla som vistas i trafikmiljön. Det handlar om att utforma kommunens gator och miljöer så säkert som möjligt genom hastighetsbegränsningar. Det handlar även om att informera om de trafikfaror som inte går att bygga bort.
Många upplever att hastigheterna på mindre lokalgator/bostadsgator är alldeles för höga och efterfrågar åtgärder. Eftersom olyckor är ovanligt och fordonsflödet ofta väldigt lågt gör kommunen sällan åtgärder. Det är polisens ansvar att övervaka hastigheter och andra lokala trafikföreskrifter. Upplever du ändå att bilisterna kör för fort där du bor så finns det tillstånd att söka för att få sätta ut blomlådor som en hastighetssänkande åtgärd. De fungerar som en signal till bilisterna att hålla hastigheterna nere och öka uppmärksamheten för omgivningen.
Vill du placera ut blomlådor så måste du söka tillstånd hos Infrastruktur- och anläggningsavdelningen, eftersom alla gator inte lämpar sig för blomlådor. Vi beslutar också om var blomlådorna ska placeras för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Villkor för blomlådor Pdf, 156.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ritning för blomlådor Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om blomlådor Pdf, 109.1 kB.

Mer Information

Till dig som pedagog finns mer information om trafikfrågor hos NTF - Trafiken i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 9 december 2020