Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillstånd gator, torg och allmän plats

Våra gator och torg är till för alla. Ibland behövs det en ansökan eller ett tillstånd om du vill använda platsen till något annat än vad den är avsedd för. Vill du hyra en torgplats, ställa upp en container, sätta upp en reklamskylt, gräva i gatan eller köra tunga transporter så finns det du behöver veta här.

Upplåtelse av allmän plats

Med allmän plats eller offentlig plats som det också kan kallas, menas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg, parker eller liknande. Det är oftast kommunen som äger platsen men det finns även privatägd allmän plats.
För att få använda allmän plats för krävs det ofta tillstånd. Du måste ansöka om tillstånd för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och nyttjande av offentlig plats. Exempel på nyttjande av allmän plats är: byggetablering, containeruppställning, uteservering, reklamskyltar, filminspelning och mobilkransuppställning.

Myndigheten som ger tillstånd för upplåtelse av allmän plats i Österåker är Polismyndigheten i Stockholms läns tillståndsenhet.

Länk till Ordningslagen(1993:1617) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att söka tillstånd:

  • Sök tillstånd hos Polismyndigheten. På deras hemsida finns ansökningsblankett och vilka uppgifter som behövs för en komplett ansökan. 
  • Polismyndigheten utfärdar därefter ett tillståndsbevis om det inte finns hinder för godkännande av ansökan. 

Polisen tar ut en avgift för handläggning av ärendet, se polisens hemsida. Kommunens avgifter för olika verksamheter på offentlig plats regleras enligt särskild taxa. 

Länk för att ansöka om tillstånd hos Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olovlig användning av kommunal mark

Läs mer om vad olovlig användning av kommunal mark, vad en olovlig anläggning är och om ditt ansvar som fastighetsägare.

Olovlig användning av kommunal mark

Torghandel

Den som vill bedriva torghandel på Storängstorget kan hyra en plats av kommunen. Platserna hyrs ut för en dag i taget eller som fast plats under maximalt sex månader i taget. Läs mer om vad som gäller för torghandel i dokumentet "Villkor för torghandel - Lokala ordningsföreskrifter". Du kan även kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information eller om du vill boka en plats: trafik@osteraker.se

Länk till Karta som bilaga till ansökan om plats på Storängstorget Pdf, 59.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vilkoren för torghandeln i  de - Lokala ordningsföreskrifterna Pdf, 425.2 kB.

Tillåtelse att köra på Storängstorget

Det är endast utryckningsfordon och driftentreprenörer som får köra på torget. Andra som har behov av att tillfälligt köra in på torget måste dispens sökas hos Infrastruktur och anläggningsavdelningen. Ansökan görs på blanketten Dispens från Lokal trafikföreskrift.
Mejla din ansökan till: trafik@osteraker.se

Länk till Ansökan Dispens från Lokal trafikföreskrift  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportdispens

En transportdispens är ett särskilt tillstånd som krävs för breda, långa och tunga transporter.

Går transporten inom Österåkers kommun skickar du ansökan till: trafik@osteraker.se

Om transporten berör flera kommuner skickar du ansökan till den Trafikverksregion där transporten startar.

Läs mer om det på Trafikverkets webbplats. Trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vilka uppgifter som behövs vid Ansökan om Transportdispens Pdf, 15.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Grävtillstånd och grävbestämmelser

  • Ansökan om grävtillstånd görs digitalt via kommunens grävansökningsprogram RoSyWEB.
  • Information, villkor, ansökan och tillstånd hittar du under kapitlet Grävbestämmelser i kommunens Tekniska handbok.
  • Österåker kommun är även anslutna till Ledningskollen.se. Där kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga få besked om vem som har olika typer av ledningar nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde

RoSyWEB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävbestämmelser Öppnas i nytt fönster.

Tekniska handbok Öppnas i nytt fönster.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vem som gräver

På kartan hittar du information och kontaktuppgifter till den som anmält grävarbeten i kommunen.

Grävkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan, TA-plan, är en ritning över vägmärken och hur trafiken leds vid till exempel ett vägarbete. Den visar hur avstängningar och utplacering av vägmärken och utrustning ska utföras. En TA-plan är ett krav och den ska anpassas efter förhållandena på platsen. Den ska godkännas av kommunen innan arbetet startar.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan skickas till kommunen minst 15 arbetsdagar före arbetets start. En ritning ska bifogas av arbetsplatsens utformning. TA-plan ansöks digitalt via RosyWEB och kan kombineras med en ansökan om grävtillstånd.

RosyWEB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikförordningen kapitel 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Tekniska nämndens taxor och avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
måndag 18 januari 2021