Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Snöröjning och sandsopning

Målet är att gator, torg och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra att ta sig fram på. Gång- och cykelvägar samt vägar med mycket trafik prioriteras.

Sandsopning

Den kommunala sandsopningen påbörjas när det är så gott som plusgrader dygnet runt. Så länge det är minusgrader på nätterna kan fukt och nederbörd frysa på och ge halka under natten och morgonen vilket gör att vi inte kan ta bort gruset för tidigt. Sandsopningen ska vara klar senast den 1 maj om väderleken tillåter.

Andra tider kan gälla i områden eller på vägar som sköts att vägföreningar eller samfälligheter.

Så här genomförs sandsopningen

Sandsopningen genomförs i två omgångar, först en grovsopning och därefter en finsopning. Först sopas de centralare delarna av Åkersberga, gång- och cykelbanor, därefter lokalgator och avslutningsvis de större huvudvägarna.

Vem sköter vad?

I Österåkers kommun finns det många olika väghållare och det kan ibland vara svårt att veta vem som sköter vad:

Är det kommunen som snöröjer och sandsopar min gata?

Karta som visar var kommunen och Trafikverket är väghållare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om sandsopning

Felanmälan

Trots stora insatser kan det finnas partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas mer. Här är dina synpunkter värdefulla. Anmäl gärna fel du upptäcker via vår e-tjänst:

Gör en felanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Snöröjning

Kommunens entreprenör Peab Drift och underhåll sköter snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar, torg och parkeringar.

Hur snöröjer vi?

 • Snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägar påbörjas vid cirka 3 centimeters djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 2 dygn.
 • Snöröjning och halkbekämpning på bussgator och busshållplatser påbörjas vid cirka 3 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn
 • Snöröjning och halkbekämpning på lokalgator påbörjas vid cirka 5 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn.
 • Vid extrema väderförhållanden kan andra prioriteringsordningar gälla.
 • Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • Gångbanor utmed kommunala lokalgator med över 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • På torget i Åkersberga centrum finns det markvärme som håller undan snö och is, men vid behov snöröjs och sandas det.

Frågor och svar om snöröjning.

Sandning

Mindre trafikerade gator och gång- och cykelvägar sandas. Vi använder krossat sten som ger bra friktion och ligger kvar. Det rullar inte som till exempel naturgrus gör.

Saltning

För att kunna bekämpa halka som varar en längre tid på bussgator, används salt. Saltning varar längre än till exempel krossad sten, som måste spridas ofta.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker när det är så stora mängder att det är trafikfarligt eller svårt att komma fram.

Fastighetsägarens ansvar

För att snöröjningen ska fungera bra, kan du hjälpa till genom att:

 • Behålla snön på din egen tomt, den ska inte skottas ut på gatan.
 • Beskära buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att snön tynger ned grenar så kapa gärna på lite högre höjd.
 • Parkera bilen så att snöröjningsfordon kommer fram.
 • Håll gångbanan fri från till exempel soptunnor.
 • Tänk på parkeringsreglerna. Finns ingen skyltning gäller parkering i max ett dygn.  
 • Ta bort hängande istappar, som utgör fara från hustak eller annat.

För din egen säkerhet – borsta bort all snö från dina bilrutor så du har fri sikt. Tänk på att bromssträckorna blir längre på vintern. 

Istappar

Istappar som hänger ut från flerbostadshus och utgör en fara för människor ska snarast möjligt tas ner. Innan dess måste det spärras av och/eller skyltas upp så att ingen olycka kan inträffa. Det är fastighetsägaren/föreningen som är ansvarig, även om istapparna hänger ner över en kommunal trottoar eller gång- och cykelbana.


Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 31 mars 2021