Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Överklaga felparkering

Det kan hända att du får en parkeringsanmärkning om du inte följer reglerna för den plats du parkerar på. Du måste alltid betala avgiften även om du tycker att anmärkningen är fel men du har möjlighet att överklaga den.

Felparkering

Kommunen har ett avtal med Securitas, för parkeringsövervakning på allmän plats.
Parkerar du inte enligt reglerna som gäller för platsen kan du få en parkeringsanmärkning. Du måste alltid betala avgiften, inom angiven tid, även om du tycker att anmärkningen är fel och vill överklaga den. 

Har du ställt bilen så att den hindrar framkomligheten eller är en trafikfara kan den flyttas på din bekostnad. Det är du som fordonsägare som ansvarar för betalningen.

Överklaga parkeringsanmärkning på allmän mark

Kommunen har inte hand om inbetalningar eller överklaganden av felparkeringsavgifter. Avgiften ska betalas till Transportstyrelsens bankgiro, BG 5051-6905, inom åtta dagar från utfärdandet. Tycker du att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, kan du överklaga. Det gör du skriftligt eller besöker polismyndigheten i distriktet. Information om anmärkningen eller vad som ska anges när du överklagar står att läsa på parkeringsanmärkningen.

Din skriftliga överklagan skickar du till:

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 Stockholm.

Överklaga kontrollavgift på kvartersmark

Har du fått böter på kvartersmark, det vill säga privat mark, gäller  "Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering". Vill du överklaga i dessa fall, ska du vända dig till den som utfärdat böterna, innan du betalar kontrollavgiften. Kontaktuppgifter ska stå på en tilläggstavla vid infarten till området. De bör även stå på kontrollavgiften.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
torsdag 13 februari 2020