Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kollektivtrafik

Den kollektiva busstrafiken till Österåker går från Tekniska högskolan, Danderyds sjukhus och Humlegården vidare till olika delar av kommunen. Från Tekniska högskolan går också spårtrafik med Roslagsbanan, genom Danderyd och Täby till Åkersberga centrum och Österskär.

Buss

Busstrafiken i Österåker har huvudknutpunkter dels vid Åkersberga station, men även Centralvägen och viktiga bytespunkter vid Roslags-kulla samt Kulla vägskäl. Vid rusningstrafik är trafiken till Mörby, Danderyds sjukhus och Humlegården tät, med bussar cirka var tionde minut. 

Roslagsbanan – spårtrafik

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärks Roslagsbanans kapacitet. Roslagsbanan trafikerar sträckan Österskärs station till Tekniska högskolan. Från Mörby, Danderyds sjukhus och Tekniska Högskolan kan man byta till tunnelbana. Anslutningsbussar finns från Åkersberga station vidare inom kommunen och vidare.

Under 2018-2020 byggs dubbla spår även på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg, en helt ny station byggs vid Arninge och farliga korsningar byggs bort i Åkersberga. Därutöver byggs också Åkersberga station om. Det är förutsättningar för att kunna utöka trafiken och minska trafikstörningar i framtiden.

Genom Sverigeförhandlingen planeras Roslagsbanan förlängas hela vägen in till City via Odenplan.

Storstockholms lokaltrafik (SL) ansvarar för att utveckla Roslagsbanan. De har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. Region Stockholm ansvarar för den upphandlade kollektivtrafiken i Stockholms län, där SL ingår.

Till SLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs kommunens information om Roslagsbanans utbyggnadöppnas i nytt fönster

Läs mer på Region Stockholm om Roslagsbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närtrafiken, linje 968

Närtrafiken är ett alternativ till traditionell färdtjänst. Den är anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla är välkomna att åka med. Närtrafiken, linje 968, trafikerar mellan sträckorna Lillbrostigen - Alceahuset - Slussvägen. Bussen är ett bekvämt sätt att kunna ta sig till servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Enkät om kollektivtrafiken

Österåkers kommun genomförde under hösten 2019 en enkät om vad de som bor och rör sig i kommunen tycker om kollektivtrafiken. Totalt inkom drygt 1 000 fullständigt besvarade enkäter.

Kommunen använder synpunkterna från enkäten i det kommande arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan och har även lämnat synpunkterna vidare till Region Stockholms Trafikförvaltning, som är beställare av SL-trafiken.

Resultat från kollektivtrafikenkäten

Sammanställning av kollektivtrafikenkätPDF

Bilaga 1: Sammanställning av enkätsvarPDF

Bilaga 2: Sammanställning av enkätsvar sorterad efter könPDF

Bilaga 3: Sammanställning av enkätsvar sorterad efter ålderPDF

Bilaga 4: Sammanställning av enkätsvar utifrån bostadsortPDF

Bilaga 5: Sammanställning av enkätsvar utifrån resa till arbete eller skolaPDF

Bilaga 6: Sammanställning av fritextsvarPDF

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 9 december 2020