Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om felanmälan

Frågor och svar om att felanmäla via webben eller appen

Akuta fel som kan orsaka olycka eller fara för liv

Vid akut nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö ringer du alltid 112 – oavsett tid på dygnet

Detta händer när du gör en felanmälan

Hur vet jag vad kommunen sköter?

Kartan som visas när ett ärende anmäls har ett lager där ytor och vägar visas i en skarp rosa färg. Den rosa färgen visar Österåkers kommuns driftsytor och vägar.

Bild på en karta som visar rosa markerad väg och mark som kommunen sköter

Rosa ytor visar kommunens driftområden av mark och vägar

Jag vill se en annan karta när jag gör min felanmälan!

Både i appen och på webben finns det möjlighet att själv byta kartbild. I övre högra hörnet på kartan finns en "dropdown-meny" där du själv kan välja den karta som passar dig bäst. 

Bild som visar hur man byter karta

I fliken uppe till höger i kartan, kan du välja olika kartor

Vem får min anmälan?

Din anmälan skickas i de flesta fall direkt för åtgärd till rätt entreprenör, om det berör kommunal mark eller anläggning. Det är inte enbart kommunens driftsentreprenörer som arbetar med att åtgärda fel. Ett exempel är felaktigheter och nedskräpning som rör återvinningsstationerna. Där ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, men felanmälningar som kommer in via kommunen vidarebefordras i detta fall direkt till deras felanmälan för hantering.

Jag vill anmäla ett ärende som är akut, kan jag göra det?

Ett akut ärende ska alltid ha en personlig mottagare. Ett akut ärende kan innebära en fara för exempelvis personskador eller skador på egendom, vilket måste hanteras direkt. Ärenden i felanmälan hanteras under kontorstid och är inte kopplad till en jour.

Jag hittar inte en kategori för det jag vill anmäla?

Lugn vi hjälper dig med det! Hittar du inte en kategori som passar in på det du vill anmäla så kan du lägga in din anmälan där du tror att den passar bäst. Vi hjälper sedan till att sortera ärendet rätt i vårt ärendehanteringssystem så att det kommer till rätt person för svar och hantering.

Varför finns det inte fler val att göra som passar in på det jag vill anmäla?

Systemet uppdateras kontinuerligt för att passa in på så många olika typer av anmälningar som möjligt. Finns det väldigt många kategorier att välja på, blir det svårare för dig som vill anmäla att hitta och välja själv. Vi vill att det ska vara enkelt för dig, därför finns det kategorimappar för oss att sortera i efter att ärendet kommit in.

Ett exempel är kategorin Belysning. Du behöver inte tala om vilken typ av belysning, som exempel gatubelysning eller gång- och cykelvägsbelysning, vår entreprenör ser på kartan vilket det är. Har du däremot möjlighet att välja om belysningen har blivit påkörd eller inte lyser, så underlättar det entreprenörens arbete.

Vad händer när du felanmäler något som kommunen inte ansvarar för att åtgärda (utanför rosa område)?

När det gäller ärenden som berör vägföreningar, samfälligheter, Eon, SL, Roslagsvatten, Armada eller liknande, så är det alltid bäst att försöka anmäla direkt till någon av dessa för en snabbare åtgärd.

  • Kommunen har inte alltid möjlighet att vidarebefordra ärenden, och du bör själv se till att försöka göra det till rätt företag/förening.
  • Ärendehanteringstiden fördröjs vid eventuell vidarebefordran av ärendet, då det kan behövas utredningstid och resurser för att hitta rätt ansvarig.
  • Kommunen kan inte gå i god för att åtgärden utförs..
  • Kommunen kan och får inte göra åtgärder på annans fastighet eller anläggning.

Felet jag anmälde är kvar, men finns inte kvar på kartan?

Ärenden kan vara avslutade av olika anledningar. Har du angett att du vill ha återkoppling via e-post eller sms, så bör du ha fått besked om varför ett ärende har avslutats. Har du inte begärt återkoppling, så har vi inte kunnat meddela varför ärendet har avslutats. Det kan röra sig om att felet är åtgärdat, inte finns på kommunal mark eller anläggning, utan tillhör en vägförening, Trafikverket, Eon eller någon annan ansvarig.

Får jag min felanmälan åtgärdad snabbare om jag anmäler flera gånger?

Lätt avhjälpta fel hanteras och avslutas i turordning. Felanmälningar som kräver en större åtgärd, eller felanmälningar som är önskemål om åtgärd exempelvis ej akut nedtagning av träd eller sätta upp helt ny belysning eller liknande, kommer ta längre tid att åtgärda. Det kommer inte ske snabbare för att du anmäler samma ärende flertal gånger, däremot ökar det belastningen och arbetet vilket kan ge motsatt verkan.

Vill du följa ett ärende som har anmälts av någon annan för att få återkoppling när det är avslutat så kan du klicka på ikonen på kartan för det ärende du vill följa och fyll i dina uppgifter under "Återkoppla till mig" . Se bilden

Klicka på ikonen för att välja Återkoppla till mig

Olika väghållare ansvarar för drift och underhåll:

Du kommer att kunna rapportera många olika typer av fel via felanmälan men vi kan inte alltid kan hjälpa dig att åtgärda allt. I Österåkers kommun är ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder fördelat på flera olika väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

Anmäl ditt fel direkt till den som har ansvar för att åtgärda ett fel:

Jag har hittat jätteloka eller en annan invasiv främmande växt

Om du finner jätteloka eller andra invasiva främmande arter i Österåker går det bra att felanmäla detta. Kommunen bekämpar jätteloka på all mark som kommunen äger.
Läs mer om invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återkoppling

Vad händer vid återkoppling

Det är frivilligt att begära återkoppling och du bestämmer själv om du vill skriva in dina kontaktuppgifter. Detta händer när du begär återkoppling via sms eller e-post:

  1. Bekräftelsesvar på att ärendet har kommit in i systemet genereras automatiskt.
  2. När ärendet avslutas genereras att automatiskt svar om detta.
  3. Enbart i de ärenden, som kräver mer information från anmälaren eller förtydligande information om vad som hänt i ärendet, skickas kompletterande kommunikation från en entreprenör eller handläggare.

Jag har fått ett meddelande om att ärendet är avslutat, vad betyder det?

Vi har avslutat anmälan i vårt ärendesystem. Det betyder att felet ska vara åtgärdat enligt den entreprenören som ansvarar för att åtgärda just detta. Det kan även vara så att anmälan som gjorts berör någon annan väghållare eller någon annans anläggning och vi äger inte rätten att åtgärda felet. Vet vi vem som ansvarar, så vidarebefordrar vi ärendet till dem. Du som anmälare bör då även ha fått ett meddelande från kommunen om att detta sker.​

Ni har dålig återkoppling!

Vi vill gärna besvara alla med personliga brev, med det är svårt att hinna med! Kommunens och entreprenörernas fokus är att arbeta för att åtgärda så många av de felanmälningar som kommer in, inom utsatt avtalstid. Det innebär att i många fall när ärendet har en "rutinåtgärd", det vill säga en åtgärd som ingår i de vanliga entreprenörsavtalen, så består återkopplingen av autosvar om mottaget  och avslutat ärende. Personlig återkoppling görs i de ärenden som behöver ett förtydligande eller ett speciellt svar.

Vad händer med mina personuppgifter, när jag begär återkoppling (GDPR)?

De personuppgifter som du lämnar till Österåkers kommun kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 8 juli 2020