Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Cykelregler och tips

Cyklar räknas som fordon och cyklister ska följa de trafikregler som gäller för fordonsförare. Den som leder sin cykel räknas som gående och ska anpassa sig efter gångtrafikanters trafikregler. Att följa trafikregler innebär även att cykeln ska vara utrustad på rätt sätt för allas säkerhet.

Trafikregler

Här hittar du Trafikförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Väjningsplikt:

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Övergångsställe:

Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Cykelpassage:

Cykelpassager är markerade med vägmarkering för cykelpassage och ska användas av cyklister när de korsar en vägbana. Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. Bevakade cykelpassager regleras av trafiksignaler. Vid obevakade cykelpassager har cyklister väjningsplikt när de korsar en väg men bilister ska ändå anpassa hastigheten så inte fara uppstår för cyklisten.

Gångfartsområde:

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Denna utrustning ska cykeln ha 

Enligt lag måste en cykel alltid ha:

  • Ringklocka
  • Broms

 När det är mörkt krävs även:

  • Lampa framtill som har vitt eller gult ljus
  • Lykta baktill som visar rött ljus
  • Vit reflex fram
  • Röd reflex bak
  • Vit eller orange reflex sett från sidan  på pedaler och ekrar

Glöm inte att serva din cykel regelbundet. Det är bra att rengöra och smörja kedjan samt kontrollera att den är lagom spänd, kontrollera bromsklossar, däck och att reflexerna är hela och rena.

Tryggare cykel med hjälm

Många cykelolyckor som sker är singelolyckor. För att skydda dig själv är det bra att använda hjälm. För alla barn under femton år, är det dessutom lag på att använda hjälm. Det gäller även barn som blir skjutsade på cykel eller i cykelkärra.

Små barn får lov att cykla på trottoaren

Från och med den 1 oktober 2014 är det tillåtet för barn upp till åtta år att cykla på gångbanan om cykelbana saknas. Barn som är äldre än åtta år och vuxna måste även i fortsättningen cykla på vägen när cykelbana saknas

Lär barnen gå eller cykla till skolan

Här kan du få hjälp med argument till varför barnen ska gå och cykla till skolan:

Argument, varför barnen ska gå eller cykla till skolan Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bild på en cykel och dess utrustning med reflexer, ringklocka och lampor

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
tisdag 8 december 2020