Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Cykelparkering och annan service

Bild på ett cykelställ med parkerade cyklar

Österåkers kommun ska vara en cykelvänlig kommun. Det ska vara lätt att cykla. Vi försöker underlätta genom att öka servicen i form av parkeringar, pumpar, cykelkartor och vägvisningar för cyklister.

Cykelparkeringar, pumpar, mätstationer och vägvisning

Cykelkarta som visar servicefunktionerPDF

Cykelpumpar

Det finns totalt 5 cykelpumpar i kommunen. De är placerade vid:

  • Åkerstorp centrum (Vid cykelparkeringen vid Oxenstiernas busshållplats)
  • Åkersberga station (Precis vid Pressbyrån)
  • Tunagård station (Vid cykelparkeringarna)
  • Högbacka busshållplats
  • Margretelunds centrum

Cykelparkeringar

Varje år utökas antalet cykelparkeringar och standarden höjs på de befintliga cykelparkeringar. Prioriterat är vid kollektivtrafik och större besöksmål som till exempel idrottsplatser. Det ska vara lätt att kunna ta sig till Roslagsbanan eller bussen med cykel och att sedan kunna lämna cykeln där över dagen. Fler parkeringsplatser för cyklar minskar även antalet felparkerade cyklar på till exempel gångbanor. Det ökar framkomligheten för gående och underlättar även för sophämtning, leveranser och underhåll. Vid nybyggnation eller standardhöjning av befintliga cykelparkeringar ställer vi krav på ramlås, för att det ska kännas lite tryggare att lämna sin cykel på platsen. Är det möjligt så blir de även väderskyddade och belysta.

Cykelmätstationer

För att få statistik kring cykling i kommunen används cykelmätare. De finns utsatta på 5 platser i kommunen. Det är slangar utlagda under gång- och cykelvägar, som mäter cykeltrafiken. Som ett exempel så har under ett år cirka 100.000 passager skett vid cykelmätare på Margretelundsvägen vid Söraskolan.

Cykelvägvisning

För att lättare kunna hitta till olika målpunkter i kommunen sätts cykelvägvisning upp längs de kommunala cykelstråken. Arbetet fortsätter kontinuerligt och näst på tur är sträckningarna Sjökarby till centrum samt Täljö till centrum.

Felanmälan eller synpunkter

Är någon cykelparkering eller cykelpump som är trasig? Eller har du önskemål på vart vi ska sätta upp fler? Använd vår synpunkts- och felanmälan. Välj kategori "Cykel"

Synpunkts- och felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 23 oktober 2019