Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Cykling och cykelvägar

Avstånden inom Österåker är ganska korta och det finns goda möjligheter att cykla. Det är också förmånligt att cykla. Jämfört med andra transportmedel är cykeln både billigare och bättre för miljön.

Plan för gångvägar och cykelvägar

Kommunens Gång- och cykelplan antogs i september 2008. Omarbetningar av den görs med jämna mellanrum. Senaste uppdateringen gjordes 2015 och visar även utbyggnadsplan för 2016-2013. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur nätet för gångvägar och cykelvägar ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska även fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Målet är att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

  • Andelen cykelresor i Österåker ska öka
  • Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras.
  • Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska

Gång- och cykelplan 2008PDF

Revidering av gång- och cykelplan 2008PDF

Uppdaterad cykelplan och utbyggnadsplan 2016-2023PDF

Regional cykelplan

Inom delprojektet SATSA II har en regional cykelplan tagits fram. Det är många kommuner inom Stockholms län som samverkar i projektet, även Österåkers kommun. För att främja framtida arbetspendling med cykel mellan Åkersberga - Täby och sedan vidare mot Stockholm, så arbetar vi tillsammans med övriga kommuner för att försöka nå fram till en lösning.

Om projektet SATSA IIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunala cykelstråk

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de kommunala cykelstråken. Bland annat får delar av det befintliga cykelvägnätet ny beläggning, ny belysning och cykelvägvisning. Prioritering görs utifrån var behoven är störst.

Cykelkarta

Cykelkartan för 2018/2019 visar kommunens cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpumpar. Den finns att ladda ner som pdf.

Ladda ned Österåkers kommuns Cykelkarta 2018/2019PDF.

Till Cykelfrämjandetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan

Du kan hjälpa oss att förbättra våra gång- och cykelvägar, genom att felanmäla eller skicka in synpunkter via vår felanmälan.

Klicka på länken, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan. Använd kategori "Cykel":

Gör felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå vidare till sidan med information om hur du använder felanmälan eller lämnar synpunkter:

Läs om felanmälan

Mer information

Cykelparkering och annan service.

Cykelregler och tips.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
tisdag 8 december 2020