Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Roslagsbanan byggs ut

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Det innebär att trafiken snabbt kan komma tillbaka på tidtabell efter en störning. SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny depå i Molnby norr om Vallentuna. Flera korsningar byggs om till planskilda korsningar. En ny station med tillhörande resecentrum byggs i Arninge.

I upprustningen ingår även bullerskyddsåtgärder samt förbättrad säkerhet och tillgänglighet längs hela Roslagsbanan.

Tågen går på broar

För att öka säkerheten och möjliggöra för tätare trafik, har den tidigare spåröverfarten vid Båthamnsvägen ersatts av en helt ny planskild korsning där tågen går på broar.

Den nya korsningen har byggts vid Rallarvägen, invid McDonald’s. Biltrafiken leds via en ny rondell under Roslagsbanan och vidare till Sågvägen. Längre fram kommer den nya infarten från Rallarvägen att förlängas och bli en helt ny infartsled till kommande Västra Kanalstaden. En ny infart för mototrafik till Kanalstaden och Österskär har också anlagts i form av en ny provisorisk väg, Hjulvägen, som går parallellt med Sågvägen mellan Näsvägen och Industribron/Båthamnsvägen.

På Österskärsgrenen på Roslagsbanan byggs också en planskild korsning (innebär att vägen alternativt järnvägen går på bro) vid Rydbokrossen för att öka trafiksäkerheten. Vid Arninge anläggs ett nytt resecentrum.

Ny infart till Kanalstaden och Österskär via Rallarvägen mot Sågvägen.

Åkersberga station byggs om

Åkersberga station får ett tredje spår. Det gör att SL har möjlighet att vända tåg i Åkersberga och trafiken blir mindre störningskänslig. Stationen får en ny bredare mittplattform med tak och plattformarna förlängs.

En gångbro med trappor och hiss byggs i stationens västra ände. I den östra änden görs spårövergången om till en säker övergång med så kallade chikaner, ”öar”, mellan bommarna. Där blir det också ramper upp till plattformarna. Spårövergången vid Luffarbacken byggs om till en övergång med bommar, medan den vid Neptunivägen stängs. När arbetena är klara kommer Järnvägsparken att både växa och förnyas.

Arbetena med att färdigställa nya Åkersberga station beräknas att fortsätta under hela pågå fram till en bit in på 2021.

Mer information

Du kan läsa allt om moderniseringen av hela Roslagsbanan på Roslagsbanans egen sajt.

Roslagsbanans information om de arbeten som utförs på Österskärslinjen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm - Information om Roslagsbanan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Om arbetena med Roslagsbanan:
SL Kundservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikfrågor (ej spårbunden) med anledning av ombyggnationerna:
Österåkers kommun via trafik@osteraker.se

Frågor om eventuell ersättningstrafik:
SL Kundservice 08-600 10 00, eller via sl.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 16 maj 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 8 december 2020