Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planering av ny gång- och cykelbana längs Söralidsvägen

Information om planering av gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen

Påbörjad planering

Väg- och trafikenheten, planerar nu genomförande av gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.

Projektering

Tillsammans med konsultbolaget Sweco kommer kommunen projektera sträckan och detta kommer bli klart till årsskiftet 2019. GC-banan kommer att bli 3,5 meter bred och förses med kantsten och ny belysning. I samband med detta byggs även övergångstället vid Muskötvägen om till ett upphöjt övergångställe samt att planteringsytor och grönområden i direkt anslutning till vägen ses över.

Upphandla och bygga

Under 2020 planerera Österåkers kommun att upphandla och bygga. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet på Söralidsvägen och Muskötvägen.

Kontakt och frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Österåkers kommun:
Projektledare: Elin Skoglund, Infrastruktur- och anläggningsavdelningen, telefon 08-540 815 35
E-post: trafik@osteraker.se

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 20 november 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 16 september 2020