Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré

David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.

I november 2018 utlyste Österåkers kommun en projekttävling där professionella konstnärer och konstnärsteam hade möjlighet att vinna uppdraget att utforma en ny entré till centrala Österåker. Tävlingen utlystes i samband med att Roslagsbanan rustas för framtiden och att det byggs en helt ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.

– Skapandet av en ny entré till centrala Österåker gör att gestaltningen av trafikplatsen får extra stor betydelse, säger Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och bygglovschef.

David Svensson har tilldelats huvuduppdraget och gestaltning av en ny bromynning medan Aaro Fahlsten har fått i uppdrag att smycka två rondeller. Svenssons verk Lightscape har inspirerats av nordens ljus och kuster vilket han har knutit ihop med Österåkers placering vid Östersjön, där land möter hav. Aaro Fahlsten har även med sitt verk relaterat till Österåkers läge vid kust och sjö med ett tema kring speglingar och symmetrier i vatten och växtlighet. Samtliga konstverk kommer integreras både i miljön och i arkitekturen samtidigt som de ger ett välkomnande och identitetsskapande intryck för besökare och boende.

I samband med projekttävlingens skisstart arrangerades en trygghetsvandring vid Båthamnsvägen av Topia arkitekter.

– Att utsmyckningen av den nya trafikplatsen kommer innefatta ljussättning bidrar till att skapa en tryggare passage under dygnets mörka timmar, säger Anna Corbett, bibliotek- och kulturchef.

Projektet är ett samarbete mellan Stockholms lokaltrafik och Österåkers kommun, där kommunen står som huvudman och kommande ägare och förvaltare av konstverken.

Juryns utlåtande

”Lightscape av David Svensson och Spegel av Aaro Fahlsten relaterar till uppdragets mål och utmaningar med stor integritet och ett uttryck som kan uppskattas av många och över tid. Verken omfamnar platsen både idémässigt och fysiskt och är integrerad både i miljön och i arkitekturen samtidigt som det ger ett välkomnande intryck för besökare och boende. Innehållsmässigt uppvisar verket ett direkt tilltal som kan uppfattas under kort tid för förbipasserande och en fördjupad idé som går att upptäcka och förundras över under en längre tid. Svensson har med verket Lightscape på ett poetiskt sätt skapat en kustlinje baserad på konsthistoriens mest uppskattade konstnärer över genres, epoker och länder och som i sin tur har inspirerats av nordens ljus och kuster och knutit ihop dem med Österåker egen placering vid Östersjön, där land möter hav. Aaro Fahlsten har även med sitt verk relaterat till och utforskat Österåkers läge vid kust och sjö med ett tema kring speglingar och symmetrier i vatten och växtlighet. David Svensson och konstnärsteamet Aaro Fahlsten har utfört ett stort antal större och uppskattade gestaltningsprojekt och visar på tekniska materialkunskaper och god samarbetsförmåga.”

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
torsdag 4 juli 2019
Senast uppdaterad:
fredag 12 juli 2019