Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen

Klicka på kartan för att öppna den i större format (pdf)

Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.

För att kunna bygga gång- och cykelbana längs Margretelundsvägen krävs en detaljplan. En detaljplan bestämmer hur marken får användas där hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Alla som berörs av ett pågående detaljplanearbete ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Ju större detaljplan, desto fler som är delaktiga. För att få en snabbare process har arbetena längs Margretelundsvägen delats upp i fyra etapper.

Karta som visar etapp 1–4 Margretelundsvägen (pdf)PDF

Mer om detaljplanearbetet för Margretelundsvägen.

Etapp ett: Klar

Den första etappen omfattar sträckan på Margretelundsvägen mellan Päronkröken och Gröndalsvägen och blev klar 2012.

Etapp två: Aktuell

Detaljplanen för etapp 2 antogs i Kommunfullmäktige 21 november 2019.

Arbetet med att ta fram projekteringshandlingar för utbyggnaden har pågått under hösten och vintern 2019/2020. Anmälan hos Lantmäteriet om en fastighetsförättning är gjord och är för närvarande ett pågående ärende.

När en förättning är hanterad och slutförd hos Lantmäteriet kommer kommunen att handla upp entreprenör för att bygga gång- och cykelvägen, belysnings längs sträckan samt bygga om och tillgänglighetsanpassa busshållplatserna. Ärendet beräknas pågå fram till och med sommaren 2020 hos Lantmäteriet.

Preliminär tidplan för etapp två:

  •  Lantmäteriet hanterar ärendet. Beräknas vara klart under sommaren 2020.
  • Byggnation, hösten 2020-2022

Etapp tre och fyra: Kommande

De sista etapperna, etapp tre och fyra, omfattar den resterande sträckan fram till Skärgårdsstad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått planuppdrag för att ta fram denna sträcka och arbete pågår för detta.

Mer om planarbetet för sista etappen.öppnas i nytt fönster

Preliminär tidplan för etapp tre och fyra:

  • Framtagande av detaljplan 2020-2022
  • Bygghandling/projektering 2022
  • Byggstart, 2023 och 2024

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
tisdag 4 februari 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 4 februari 2020