Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättra framkomligheten Sågvägen- Båthamnsvägen

Österåkers kommun kommer under mitten av november påbörja ett arbete med att förbättra framkomligheten i korsningen Sågvägen-Båthamnsvägen.

Del av projektet Båthamnsvägens ersättning

Det här arbetet utförs som en del i projektet Båthamnsvägen ersättning där järnvägsövergången stängs ned under nästa år. I och med att trafiken kommer ledas via Sågvägen så behöver korsningen Sågvägen-Båthamnsvägen dimensioneras om för att klara trafikmängden.

Inom projektet ingår även att gång- och cykelbanan i parkstråket kommer att breddas upp samt att det södra övergångsstället kommer att flyttas längre söderut närmare infartsparkeringen.

Arbetet beräknas påbörja under vecka 47 och bli klart till årsskiftet 2019/2020.

Mer om projektet Båthamnsvägen ersättning kan läsas här.öppnas i nytt fönster

Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 20 november 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 20 november 2019