Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byggnationer i Söra kvarter

Byggnation av gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till Wallenstams husbygge vid Söra.

I mars 2020 inleddes ett samarbete i Söra kvarter mellan Österåkers kommun och Bro och väg i Mälardalen AB. Byggnation som utförs är gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till fastighetsbolaget Wallenstams byggnation av flerbostadshus vid Söra..

Trafikpåverkan

Arbetet med att ta bort lera och ersätta med skumglas har inneburit att större områden stängts av för schaktarbeten, och det har även förekommit många transporter fram och tillbaka. Det är därför nödvändigt att göra en hel del trafikomläggningar och andra avstängningar för att få åtkomst till marken

Österåkers kommun, tillsammans med entreprenören, arbetar för att minimera störningar och vi ser fram emot att få lämna över ett attraktivt och trafiksäkert vägområde.

Gator och parkyta kommer att vara färdigställda i augusti 2021.

Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
fredag 24 januari 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 22 april 2021