Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byggnationer i Söra kvarter

I mars påbörjas byggnationer av gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till Wallenstams husbygge vid Söra.

Från och med 1 mars 2020 inleds ett arbete i Söra kvarter som görs i samarbete mellan Österåkers kommun och Bro och väg i Mälardalen AB. Byggnation som ska utföras är gång- och cykelbanor, vägar, parkeringar och park i anslutning till fastighetsbolaget Wallenstams byggnation av flerbostadshus vid Söra.

I området är stora delar av marken lera som behöver tas bort för att sedan fyllas upp med nytt lättare material, så kallat skumglas. Det behöver göras för att vi ska få hållbara gator som kan klara trafik under många år.

Trafikpåverkan

Arbetet med att ta bort lera och ersätta med skumglas kräver att större områden stängs av för schaktarbeten, och det kommer även vara många transporter fram och tillbaka. Det blir därför nödvändigt att göra en hel del trafikomläggningar och andra avstängningar för att få åtkomst till marken.

Österåkers kommun, tillsammans med entreprenören, arbetar för att minimera störningar och vi ser fram emot att få lämna över ett attraktivt och trafiksäkert vägområde i slutet av 2021.

Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

Om parkering vid Söra simhall

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
fredag 24 januari 2020
Senast uppdaterad:
måndag 17 februari 2020