Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byggande av ny cykelbana längs Söralidsvägen

Österåkers kommun bygger ny gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen mellan Muskötvägen och Svartfåravägen så att det blir lättare att ta sig förbi handelsområdet med cykel och till fots.

I höjd med busshållplatsen breddas den befintliga gång- och cykelvägen och övergångstället vid Muskötvägen görs om till en upphöjd passage och förses med bättre belysning. GC-vägen fortsätter sedan förbi handelsområdet längs med Söralidsvägen för att sedan ansluta till den befintliga gc-vägen i höjd med Svartfåravägen.

Sträckan får också ny belysning och grönområdet i anslutning förbättras med nya träd, vårlökar och perenner.

Bygget påbörjas under våren 2020.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 4 mars 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 4 mars 2020