Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Breddning av Roslagsvägen, väg 276

Roslagsvägen, väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen–Norrgårdsvägen.

Väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och cirkulationsplatsen vid Margretelundsvägen–Norrgårdsvägen och få två körfält i varje riktning för att öka framkomligheten och minska köerna. Tidigare överenskommelse mellan kommunen och staten, genom Trafikverket, om finansiering av denna åtgärd har fallit eftersom åtgärden inte går att genomföra utan en ny vägplanlänk till annan webbplats.

Åtgärden är i nuläget inte fullt finansierad och eventuellt besked om finansiering kan komma i nästa Länsplan för regional infrastruktur, som fastställs av Region Stockholm.

Trafikverket avser att i slutet av år 2020 påbörja en studie av en ny korsningsutformning för väg 276, Roslagsvägen och Söralidsvägen.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
måndag 2 november 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 3 november 2020