Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Båthamnsvägens ersättning

I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.

Syftet är att förbättra kommunikationerna i och omkring centrala Åkersberga genom nya trafiklösningar, vilket inkluderar en ny planskild korsning vid Roslagsbanan som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen. Roslagsbanan kommer att höjas upp och passera på bro över den nya entrégatan som leder söderut från väg 276 till Österskär och den framtida Kanalstaden.

I visualiseringen här ovanför kan du se en film i vilken du själv kan styra vad du ser genom att klicka och dra med musen i filmrutan.

Karta som visar Båthamnsvägens ersättning mellan Rallarvägen och Sågvägen.

Karta som visar Båthamnsvägens ersättning mellan Rallarvägen och Sågvägen.

Konstnärer med och utformar entrén

I november 2018 utlyste Österåkers kommun en projekttävling där professionella konstnärer och konstnärsteam hade möjlighet att vinna uppdraget att utforma en ny entré till centrala Österåker. David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen.

Projektet är ett samarbete mellan SL och Österåkers kommun. Kommunen står som huvudman liksom kommande ägare och förvaltare av konstverken.

Här finns mer information för dig som vill veta mer om de vinnande bidragen.

Konstnärlig utsmyckning pågår sommaren 2020

Nu under sommaren placeras en konstnärlig utsmyckning av konstnärsduon Aaro-Fahlstedt i cirkulationsplatsen mellan MacDonalds och Q8 intill vägen som leder från väg 276 ned mot Österskär. Konstverket heter Speglingar och är inspirerad av vattenspeglingar och refererar till Österåkers läge vid havet. Materialet är terrazzo.

Under sensommar eller tidig höst kommer även ljuskonstverket Lightscape av David Svensson på plats på väggarna intill tunnelmyningen. Lightskape är en gestaltning av en tänkt kustlinje skapad utifrån tidigare konstnärers målningar och teckningar av kuster. Även detta verk refererar till Österåker som en skärgårdskommun. I det konstprogram som skapades för platsen var uppdraget just att skapa konst på temat kustlinje.

Konstnärlig utsmyckning av Aaro-Fahlstedt i cirkulationsplatsen mellan MacDonalds och Q8

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
måndag 26 november 2018
Senast uppdaterad:
fredag 9 oktober 2020