Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åtgärdsvalsstudie väg 276

Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet.

En åtgärdsvalsstudie är en tidig dialog för att skapa samsyn och ett delat ansvar för tänkbara lösningar på problem som identifieras för väg 276. I samverkan mellan Österåkers kommun och Trafikverket delas erfarenheter och kunskaper för att nå bästa tänkbara resultat. I studien läggs det ett stort fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet. Det förs även en dialog med SL.

ÅVS, Åtgärdsvalsstudie för väg 276PDF

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på en dialog mellan Trafikverket, kommuner och regioner. Åtgärdsvalsstudier inkluderar alla trafikslag, alla typer av åtgärder och samtliga val ska bidra till en hållbar och kostnadseffektiv samhällsutveckling.

Under arbetets gång tas stor hänsyn till Trafikverkets fyrstegsprincip, som innebär följande:

  1. Överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter, resor och val av transportsätt.
  2. Genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
  3. Vid behov genomförs det tredje steget, som innebär begränsade ombyggnationer.
  4. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 20 december 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 18 december 2019