Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten på väg 276

Arbeten på väg 276

Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen

På väg 276 genom Åkersberga bildas köer i rusningstid. Trafikarbeten genomförs kontinuerligt för att öka framkomligheten och minska köerna. Vägen har breddats och fått två körfält i varje riktning mellan Svinningevägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen, även tunneln genom Åkersberga har reparerats och fått två körfält. En ny cirkulationsplats har byggts i korsningen mellan väg 276 och Rallarvägen.

Trafikverket är väghållare och ansvarar även för arbetena på väg 276.

Cirkulationsplats vid väg 276 och Sockenvägen

Under 2016 påbörjades detaljplanering av en ny cirkulationsplats vid väg 276 och Sockenvägen. Preliminär byggstart höst/vinter 2019.

Huvudman för projektet är Trafikverket.

Breddning av väg 276

Väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen och få två körfält i varje riktning. Trafikverket har fattat ett beslut om att åtgärderna kan göras utan en så kallad vägplan. Det innebär att åtgärderna kan utföras inom befintligt vägområde eller med frivillig överenskommelse, som i detta fall med kommunen. Det finns ett undertecknat finansieringsavtal där kommunen finansierar hela åtgärden, däremot så återstår det att tillsätta projektledare från Trafikverkets sida.

Projektets mål är att öka kapaciteten på sträckan Margretelundsvägen – Söralidsvägen för att mildra nuvarande och framtida framkomlighetsstörningar.

Huvudman för projektet är Trafikverket.

Trafikverkets projekt

Läs mer omvTrafikverkets projektet på deras sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Publicerad:
onsdag 23 augusti 2017
Senast uppdaterad:
måndag 9 september 2019