Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafik och gator

Trafikmiljön ska vara trygg, säker och tillgänglig för alla trafikanter. Genom att bygga nya vägar, sköta drift och underhållsarbete, förbättra belysningen och mycket annat så arbetar Österåkers kommun kontinuerligt för ett välfungerande trafik- och gatunät. Vi arbetar även med att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Det ska finnas bra möjligheter för att resor ska kunna göras till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Planer och strategier för trafikens utveckling

Då Österåker kommun är en av landets snabbast växande kommuner behövs det långsiktiga planer för hur trafiken ska utvecklas. I samband med att den nya Översiktsplanen antogs I maj 2018, så antogs även kommunens Transportstrategi. Utifrån Transportstrategin har arbetet med en Trafik-och Mobilitetsplan som konkret arbetar med varje trafikslags utveckling påbörjats.

Läs mer om TransportstrateginPDF

Läs mer om Trafikplan del 1PDF

Läs mer om Trafikplan del 2PDF

Läs mer om arbetet med översiktsplanenöppnas i nytt fönster

Olika ansvarsområden

Ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder är fördelat på flera väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för alla statliga vägar som till exempel väg 276 och huvudvägarna på Ljusterö. De har delat ansvar med kommunen för Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen.

Länk till Trafikverkets sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Armada

Armada sköter om skolor, skolområden och sina bostadsområden.

Länk Vidare till Armadas felanmälan för skolområden och fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väghållare i kommunen

På kartan kan du se vilka vägar som sköts av Trafikverket, Österåkers kommun eller enskilda väghållare. 

Karta som visar vem som är väghållarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Stockholm ansvarar för kollektiv- och skärgårdstrafiken

Trafikförvaltningen i Region Stockholm (SL) ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Österåker kommun för kontinuerlig dialog med Trafikförvaltningen gällande behov av utveckling och förändringar inom kollektivtrafiken i kommunen.

Synpunkter och felanmälan

Har du synpunkter på något du tycker behöver förbättras eller åtgärdas:

Aktuella trafikstörningar

Hos trafiken.nu kan du få mer information om aktuella trafikstörningar eller annan trafikinformation för Stockholmsområdet.

Läs om Aktuella trafikstörningar via trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Möjlighet att ansöka om miljöbidrag

Du som är förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun kan ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder som bidrar till en bättre miljö och hållbar utveckling i linje med Österåkers lokala miljömål. 2019 års tema är minskad klimatpåverkan.

Ansökan ska skickas in senast den 29 september 2019.

Läs mer om miljöbidraget och om hur du ansöker här.

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
måndag 19 oktober 2020