Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Täljöviken Näs planprogram

Programförslaget är en del i kommunens ambition att förstärka Österåkers profil som skärgårdsstad. Detta bygger på en stadsutveckling mellan centrum och Täljöviken för att knyta staden närmare vattnet. Täljöviken ska bli en ny stadsdel vid Österåkers front mot havet.

Utvecklingen syftar till att skapa nya områden med i huvudsak bostäder samtidigt som skärgårdsstadens kvaliteter som båtliv, rekreation, natur och vattenutblickar tas tillvara. En skala med måttliga hushöjder, utformade i det klassiska kvartersmönstret rekommenderas för att ge ett effektivt markutnyttjande.

Syfte

Programförslagets syfte är att pröva möjligheterna till ny bebyggelse vid Täljöviken-Näs med ca 350-400 nya bostäder, och att göra området allmänt tillgänglig som ett rekreationsområde, samtidigt som dess natur- och kulturvärden samt vattenkontakt värnas och stärks. Bebyggelsen är indelad i tre delområden; norra Täljöviken som ansluter till f.d. Täljöviken konferensgård samt Täljöviken och Näsängen, väster respektive öster om Näs gård.

Beslut

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 2010-06-14.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016