Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbyviken planprogram

Befintlig marinas verksamhet har idag bryggplatser samt vinterförvaring utomhus för ca 350 båtar. På sikt planeras en utökning av marinas verksamhet för vinterförvaring utomhus och inomhus i hallar. I den norra delen av Säbyviken är syftet att möjliggöra en framtida utveckling av camping med inslag av stuguthyrning och badplats. Tanken är att utmed en mindre skogsväg skapa naturliga uppställningsytor för camping.

Med en utökad marinaverksamhet samt en etablering av en campingverksamhet bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.

Syfte

Syftet med programmet är att skapa en samlad bild av förutsättningarna för en utveckling av Säbyviken, samt att redovisa konsekvenserna av detta. I programmet formuleras riktlinjer för kommande detaljplanearbete.

Beslut

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 2 maj 2011.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 21 mars 2014