Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rosenkälla planprogram

Planprogrammet utreder förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla som tillsammans kan utgöra ett betydelsefullt handelsområde i nordöstra Stockholmsregionen. Rosenkälla är beläget i ett attraktivt kommunikationsläge utmed E 18 invid Rosenkälla trafikplats.

Syfte

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för en etablering av handel och arbetsplatser inom Rosenkälla. I området öster om E 18 föreslås, förutom handel även betydande arealer för olika typer av verksamheter. Den västra delen av programområdet, väster om E18, föreslås utvecklas i huvudsak för rekreation och friluftsliv och därtill hörande verksamheter.

Bakgrund

Österåkers kommun redovisar i sin översiktsplan ett antal utredningsområden där förutsättningarna för framtida användning måste utredas mer grundligt innan inriktning läggs fast. Rosenkälla är ett utredningsområde där översiktsplanen anger en inriktning mot utrymmeskrävande verksamheter och sällanköpshandel.

Beslut

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 28 maj 2007.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016