Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Röllingby planprogram

Röllingby är en mötesplats för alla kommuninvånare, oavsett ålder och intresse, och det finns i mötet mellan olika besöksgrupper och funktioner ett stort utrymme för synergieffekter. Några kan vi idag föreställa oss, medan andra är omöjliga att förutspå. Det är i den framtida bearbetningen viktigt att både ta hand om kända synergieffekter och att skapa utrymme för ännu okända.

Programmet beskriver de verksamheter området föreslås innehålla. Den ska i huvudsak läsas som en beskrivning av verksamheter och funktioner, och deras samband sinsemellan, snarare än som en beskrivning av fysiska byggnader och anläggningar. Fokus läggs på blandning av verksamheter.

Syfte

Programmet syftar till att belysa områdets förutsättningar att inrymma flera funktioner som tätt integrerat samspelar i skapandet av ett nytt mindre kommuncentrum. Det är fråga om både skola, idrottsanläggningar, lokaler för kultur, näringsliv och umgänge, och bostäder.  

Bakgrund

Österåkers kommun redovisar i sin översiktsplan ett antal utredningsområden där förutsättningarna för framtida användning måste utredas mer grundligt innan inriktning läggs fast. Rosenkälla är ett utredningsområde där översiktsplanen anger en inriktning mot utrymmeskrävande verksamheter och sällanköpshandel.

Beslut

Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 25 september 2008

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 21 mars 2014