Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östra Margretelund planprogram

Visionen för Östra Margretelund är att omvandla delar av områden där det idag bedrivs skogsbruk till ett naturnära bostadsområde med möjlighet till rekreation och friluftsliv strax utanför dörren. Det nya området avses få en trädgårdsstadskaraktär som ska länkas samman med omgivande bebyggelser och stärka den pågående tätortsutvecklingen av Åkersbergas central delar.

Syfte

Programmet för Östra Margretelund syftar till att ge en samlad bild av hur området bebyggelsemässigt kan utvecklas. I programmet ska förutsättningarna för en utbyggnad av bostadsbebyggelse redovisas och riktlinjer för kommande detaljplanearbetet ska formuleras. Detaljplaneläggningen kan komma att omfatta hela eller delar av programområdet samt genomföras i flera detaljplaner. Programarbetet för Östra Margretelund är en del i arbetet med att utveckla en tätare stadsbebyggelse öster om Åkersberga centrum. Utvidgningen av tätorten sker redan idag i Björkhaga och kommer i framtiden även att omfatta Brevik, Lervik och Flaxenvik samt Skärgårdsstad.

Beslut

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige 2010-06-14.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 21 mars 2014