Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Östanå, Roslagskulla, Wira planprogram

Området kring Östanå, Roslags-Kulla och Wira har en stark karaktär, en rik historia och ett attraktivt landskap. Dessa kvaliteter erbjuder unika möjligheter till upplevelser för både boende och besökare.

Syfte

Detta planprogram är ett långsiktigt strategiskt dokument som ska ligga till grund för mark- och vattenanvändningen i området på både kort och lång sikt. Planeringshorisont är mellan 20 och 25 år. Syftet med programmet är att pröva förutsättningarna för utvecklingen av området med utgångspunkt i översiktsplanens riktlinjer för området.

Programmet har tre delsyften:

  • Beredskap för att kunna balansera bevarande av omistliga värden och tryck på utveckling.
  • Ge förutsättningar för att lösa dagens uppenbara problem med vatten & avlopp.
  • Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet, service, turism.

Beslut

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige den 29 april 2013.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
onsdag 11 juni 2014