Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Norra Rydbo planprogram

I den norra delen av tätorten Rydbo bedöms ett totalt tillskott av ca drygt 100 bostäder. En komplettering med bostäder utöver befintliga förutsätter ombyggnad av befintligt reningsverk. Detta program belyser översiktligt förutsättningar för en successiv komplettering av bostäder.

Syfte

Planprogrammet syftar till att ge en samlad bild av hur Rydbo bebyggelsemässigt kan utvecklas de närmsta 10 åren. Området runt stationen är idag till stora delar obebyggt och enligt kommunens översiktsplan utpekat som ”utvecklingsområde”.

Mot bakgrund av den starka befolkningsutvecklingen som råder i Stockholm är Rydbo intressant som bostadsort och det finns därför intresse att bebygga området intill stationen med nya bostäder med god tillgång till kollektivtrafik.

Beslut

Program för Norra Rydbo godkändes av kommunstyrelsen den 15 september 2008.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
onsdag 16 september 2015