Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kungsängen planprogram

För att  ge klarhet i om och i vilken omfattning Kungsängenområdet är lämpligt för bostäder har detta program upprättats. Vid programmets framtagande användes området för småindustri, som idrottsområde och som båtuppställningsplats. En omvandling av Kungsängen till bostadsområde kräver att nuvarande användning ges tillfredsställande lösningar. Parallellt med planeringen av Kungsängen planeras ett sportcentrum i Röllingby i anslutning till nuvarande sporthall.

Syfte

Syftet med programmet är att skapa en samlad bild av förutsättningarna för en utbyggnad av Kungsängen, samt att redovisa konsekvenserna av detta. I programmet formuleras riktlinjer för kommande detaljplanearbete.

Beslut

Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen den 25 september 2006.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
fredag 21 april 2017