Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hagby golfbana, Heliporten, Husbykullen och Pilstugetomten planprogram

Programmet föranleds av att Österåkers golfklubb vill utveckla och utöka golfverksamheten och därmed önskar pröva en ändrad markanvändning. Programmet tar också ställning till Heliporten, den kulturhistoriska miljön kring Husbykullen samt handelsområdet på Pilstugetomten.

Syfte

Föreliggande dokument utgör underlag för beslut om ändring av gällande detaljplan för Hagby golfbana, upprättande av ny detaljplan för utökning av golfbanan, Husbykullen, Heliporten samt området kring Pilstugetomten. Planarbetet syftar till att pröva möjligheterna att göra en utbyggnad av Hagby golfbana, reglera/säkerställa Heliporten, skydda samt utreda om det är möjligt att göra en komplettering främst av bostadsbebyggelse inom den kulturhistoriska miljön på Husbykullen, skapa utrymme för verksamheter på Pilstugetomten och Runö gårds norra verksamhetsområde samt förbättra infarten till Åkersberga.

Beslut

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2003.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
torsdag 12 juni 2014